Föreläsningar och kurser

Pedagogisk ridskoleverksamhet

… med inriktning barn på ridskola. Nu är allt förberett och klart inför morgondagens fortbildningsdag! Södermanlands och Västmanlands Ridsportförbund har gett mig en heldag (tack!!) och då det blev dubbelt så många anmälda som förväntat […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Hypotes!

En av mina förstudier till höstens magisteruppsats är en kvantitativ undersökning av sambandet mellan små barn på ridskola och den undervisande ridskolepersonalens pedagogiska utbildning. Till detta har jag ställt en hypotes som säger att “små […]

Föreläsningar och kurser

Vad och varför?

Ett litet smakprov från en av mina föreläsningar. Vad är ridskolepedagogik och varför behöver vi det? När vi ses berättar jag mer!

Föreläsningar och kurser

Dags för en lägesrapport!

Här har det varit tyst ett tag! Jag har inte försvunnit alls, det är bara det att allt liksom tog fart! Oj så roligt att så många både hedrande och inspirerande förfrågningar har landat i […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Om vi inte talar samma språk…

… så hjälper det inte att jag ropar högre! Ridlärares språk och ordval vid ridlektion är en mycket intressant sak att fundera över. Jag har själv varit en av dem som pluggat kommandon och tillsägelser […]

Föreläsningar och kurser

Spridning!

I fredags var jag på Ridsportens Hus, Strömsholm och pratade om pedagogisk ridskoleverksamhet med inriktning mot mitt specialområde små barn på ridskola. I och med att jag är precis i uppstarten av att sprida Ridskolepedagogik […]

Föreläsningar och kurser

Att förstå det du förstår!

Ett av mina absoluta favoritcitat kommer från den danske filosofen Sören Kirkegard: Det är – tycker jag – så rakt igenom träffande för de pedagogiska processer vi ägnar oss åt. Men det är ju inte […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Enkätönskan och flow!

Just nu är jag i full färd med att korrekturläsa den enkät jag snart kommer att skicka ut till ett slumpmässigt utvalda av landets till SvRF anslutna ridskolor. Enkäten är en del av en uppgift […]