Om bloggen, Pedagogiska tankar och resonemang, Ridskoleliv

BPRS Ridskolepedagogik; bakgrund och framtid!

Jag var ungefär tio år gammal då jag bestämde mig att starta ponnyridskola, var tjugofem när jag gjorde det. Våren 2006 registrerades aktiebolaget Björkviks Ponnyridskola AB och på sommaren samma år startade vi upp. Jag kunde inte i mina drömmar ens föreställa mig vad det skulle komma att bli! Mitt och många andras liv! Jag är så tacksam att jag hade möjligheten att följa mina drömmar – och så stolt över vad det är idag, med ett eget litet team som varje dag gör det till verklighet!

Ytterligare en dröm har funnits under dessa snart tolv år: Att inte bara arbeta med ridutbildning, utan att också arbeta med utbildning OM ridutbildning.

Förra hösten startade jag som hobby denna blogg ridskolepedagogik.com. Här skriver jag om pedagogik i ridutbildning på olika vis och ur olika perspektiv. Min idé är att kombinera mina universitetsstudier från masterprogrammet i utbildningsvetenskap med vardagen som ridlärare på ridskolan. Jag vill vara med och jobba för en utveckling av pedagogiken på ridskolan – inte bara min egen ridskola, utan ridskolan i allmänhet. Idag lyfter jag in det konceptet som en bifirma i mitt aktiebolag! 

I registreringsbeviset från Bolagsverket står det nu att läsa:
BPRS Ridskolepedagogik. VERKSAMHET: För den del av verksamheten som avser ridskolan. Inriktning utbildning. Att sprida kunskap om pedagogikens betydelse i ridundervisning i form av blogg, artiklar, böcker samt föreläsningar och kurser.
Jag tänker att det gärna får bli en mjukstart, jag har en del att göra ändå och jag är inte klar med mina studier. Men jag tror att jag kan tillföra något i och med detta. Jag tror att behovet både finns och kommer att finnas och jag känner på mig att detta kan bli väldigt bra! Som den entreprenör jag är brukar jag gå på min magkänsla och jag brukar ha hyfsat rätt 🙂

Så – Mycket välkomna till BPRS Ridskolepedagogik 

Instagram: @ridskolepedagogik

 

bild

Om bloggen, Pedagogiska tankar och resonemang

Det bästa av två världar!

När jag först klev in i universitetsvärlden kände jag mig ganska liten och bortkommen. Jag längtade efter kunskap i beteendevetenskap, utbildningsvetenskap, pedagogik och sociologi. Men jag kom från en helt annan värld!

Jag har alltid varit kunskapstörstande förstås, men jag hade liksom inte redan från gymnasietiden (som många andra) lagt upp någon långsiktig studieplan. Jag ville bli ridlärare och jag ville starta egen ridskola. Och så blev det också. Men ganska omgående kände jag att jag både ville (behövde) ha mer och att jag ville kunna ge mer. Jag längtade efter en ny dimension!

Så gick min väg mot universitetsvärlden. Jag har aldrig varit ”student” i den bemärkelsen att jag levt studentliv, bott i korridor och allt det – jag har ju alltid haft min andra värld parallellt. Och det har passat mig perfekt!

Idag har jag nära 300 högskolepoäng i beteendevetenskap och jag ser inget slut. Jag pluggar inte för att ”bli klar” – faktum är att jag aldrig vill bli det! Det finns så mycket att lära sig och det tar aldrig slut. Nu studerar jag ett masterprogram i pedagogiskt arbete och jag är en ganska udda figur där. Programmet är på avancerad nivå, vilket innebär att man bara har tillträde dit om man har en examen på grundnivå (fil. kand i  pedagogik i mitt fall). I princip alla mina medstuderanden är lärare, skolledare, rektorer, jobbar på skolinspektionen eller i någon annan form har en medelhög eller hög position inom utbildningsväsendet. Jag tillhör – trots mina 36 år – de yngsta!

Jag är på alla programkurser alltid ensam ridlärare/ridskolechef. Min värld är en främmande värld för de flesta jag möter på mina kurser på universitetet. I början tyckte jag att jag inte riktigt hörde hemma där. Inte på det vis att någon annan uttalade det alls, det var mer en egen känsla. Men nu känns det aldrig så längre! Nu blir jag istället den som ofta blir ihågkommen av lärarna i en stor studentgrupp eftersom jag är en som sticker ut i min beskrivning av mig själv, mitt yrke och mitt syfte med mina studier. Att sticka ut är häftigt! 

För mig är det den allra bästa balansen i livet – att ha dessa båda delar. Ridskolevärlden och universitetsvärlden. I universitetsvärlden lyfter jag ofta ridskolan och dess pedagogik i mina skrivuppgifter – ridskolan blir där ”känd” som ett utbildningsfält de flesta inte tidigare kände till (trots ridsportens storlek och bredd). Till ridskolan försöker jag att plocka så mycket jag kan placera av universitetets pedagogik. Det är en balans som varje dag stimulerar och utvecklar mig själv och mitt eget sätt att tänka och förhålla mig till de båda världarna – helt enkelt en ständigt pågående lärprocess!

Mitt huvudsakliga syfte med kombinationen känner ni bloggläsare troligtvis redan till, men jag säger det igen; Att kombinera de båda världarna och att skapa något jag tycker  ofta saknas och alltid behövs – R I D S K O L E P E D A G O G I K.

Jag brukar säga att detta är bara början. Vi får väl se om jag har rätt 🙂

liuliu2

Om bloggen, Pedagogiska tankar och resonemang

Kan man sätta © på kunskap?

Inom utbildningsvetenskapen talar man ofta om kunskapsfilosofi – läran om kunskapens ursprung och giltighet. Det kallas med ett annat ord epistemologi. Inom epistemologin finns olika inriktningar; en inriktning säger att vi föds som ganska oskrivna blad och att vi får vår kunskap genom erfarenheter och våra sinnen. En annan säger att det inte är fullt så enkelt, utan menar att tidigare erfarenheter alltid präglar det vi idag väljer att fokusera på och att det alltid ligger till grund för vilken inriktning den fortsatta utvecklingen av vår kunskap får. En annan inriktning menar att idéer, begrepp och förmågor är medfödda och att det som redan finns inuti oss som är det som ger våra erfarenheter sin mening.

Det går att vända och vrida på detta hur mycket som helst! Krångligt och onödigt tycker några. Jag tycker det är riktigt intressant och jag kan ägna ganska mycket tid åt att utmana mig själv till att se på saker ur olika perspektiv. Kunskapsfilosofin är en av sakerna! Nu ska vi inte gräva ner oss för djupt i det just idag, utan istället ta tanken vidare till frågan; Kan man äga kunskap? Eller kanske snarare; Kan man sätta copyright på sin kunskap?

Vi tar det till ridskolebranschen och jag svarar utan tvekan nej på den frågan!

Min åsikt är att kunskap inom ridskolebranschen ska och bör spridas så mycket det bara går. Det gynnar alla! Vi tar ett exempel från verkligheten:

Ibland är det så att en anställd ridlärare på en ridskola inte får undervisa någon annanstans än på just den ridskola hen är anställd. Det finns många perspektiv att se på den frågan (alltid många perspektiv). Och jag har säkert inte tänkt på allt. Men jag har tänkt på det här; Varför inte? 

Av rädsla för konkurrens? Av rädsla att företagshemligheter och idéer ska spridas till andra? Av rädsla att elever ska byta ridskola och istället möta sin favoritridlärare någon annanstans? Kanske någon av dessa anledningar, kanske andra anledningar som jag inte tänkt på. Det är givetvis helt upp till varje ridskola hur de väljer att göra, baserat på ur vilket perspektiv de ser på frågan. Men hos mig är det inte så. Av dessa anledningar:

Jag tänker att kunskap kan och bör spridas! Om det är så att en ridlärare som arbetar hos mig tar med sig något som den upplevt varit bra till en annan ridskola vid något tillfälle – om det råkar slinka med något sådant – då är det ju verkligen bara positivt. Det gynnar några andra ridskoleelever någon annanstans, det ger fler ridlärare idéer och det kan till och med gynna trogna arbetande ridskolehästar på en annan ridskola. Kort sagt, en liten bit av något bra som kan gynna en hel bransch. Det finns inget att vara rädd för! Det någon kan ta med sig är ändå inte kärnan. Det går inte att kopiera rakt av på direkten, men det går att få med sig en lite del. Och det är bara positivt!

Du som läser bloggen här – du får små bitar då och då, du använder det kanske om du tycker att det är bra – du får inspiration och kanske nya idéer, du producerar ännu mer ny kunskap! Men du kan aldrig göra exakt det jag gör på exakt samma vis. Och det är det som är tjusningen!

Generellt tänker jag att ingen aktivitet och inga relationer ska bygga på en rädsla, att vakta på något som är ”mitt”. Jag tänker att det gäller både kunskap, anställd personal och ridelever. Det är upp till mig här i min verklighet att producera så mycket kunskap jag bara förmår – inom vilken del av kunskapsfilosofin jag än anser mig tillhöra – och att sprida den så mycket jag bara kan. Det är upp till mig som ridskolechef att skapa en så bra arbetsplats att mina anställda vill vara just här hos mig. OCH det är upp till mig att skapa en så bra ridskola så att mina elever väljer att stanna just här för att de vill det!

Jag vill inte drivas av en rädsla att förlora – jag vill ledas av en positiv kraft att utveckla!

lektion1

Om bloggen

För vem?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

För vem vill jag skriva detta? Vilka personer kan tänkas ha glädje, nytta och användning av mina tankar? Alla som är intresserade av pedagogik på ridskola! Kanske kan elever på min egen ridskola titta in och få en extra förklaring på något de gjort på en lektion och funderat kring. Kanske elevernas föräldrar som suttit vid sidan om och tittat. Kanske min personal vill läsa mer om de tankar som ligger till grund för det jag försöker förmedla på våra personalmöten. Kanske någon helt annan? En ridlärare på en annan ridskola som funderar kring sin egen pedagogik, en elev eller en förälder från någon annanstans. Eller kanske till och med någon som sysslar med utbildning av de som ska utbilda. Det vore en ära att en gång få vara en av dem!

Det finns inte möjlighet att kommentera mina inlägg och det är ett högst medvetet val. Kommentarer och diskussioner i cybervärlden löper enligt min uppfattning en väldigt stor risk att urarta till att bli otrevliga istället för givande och utvecklande. Min tanke är att denna sida istället ska läsas som en bok eller en tidning och att diskussionerna hamnar där ni finns, ute i verkligheten!

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet och under rubriken  Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här.

Jag är glad att du vill läsa!

Om bloggen

Varför?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Varför vill jag skriva om ridskolepedagogik? Den frågan har egentligen väldigt många svar. Jag vill skriva om mina tankar för min egen del givetvis! Det är ett sätt att befästa de bra tankarna och att sortera ut de mindre bra. Jag har alltid tyckt att skrivande ger mig en bra överblick. Jag har i och med mina pedagogiska universitetsstudier i kombination med mitt praktiska arbete på ridskolan en ganska unik möjlighet att kombinera de båda världarna på ett vis som inte är tillgängligt för alla. Jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling pedagogiska tankesätt, kunskaper och färdigheter som också kan komma andra pedagogikintresserade till stor nytta och användning. Jag vill gärna dela med mig av det! Det är därför också ett svar på frågan, varför?

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!

Om bloggen

Hur?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Hur har jag tänkt lägga upp skrivandet här på min sida? Ganska fritt! Sidan är i bloggformat och jag kommer att skriva tankar som kommer  från mitt arbete som dels ridskolechef och dels undervisande ridlärare på min ponnyridskola. Jag kommer  att skriva om mina tankar kring ledarskap och relationer både i förhållande till hästar, elever och personal, och jag kommer att skriva om mina tankar kring den pedagogik som kommer från mina studier på avancerad universitetsnivå. Viktigt är dock att fokus alltid ligger på mina tankar kring varje ämne. Jag hävdar inga absoluta sanningar!

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!

Om bloggen

Vad?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Vad är det då jag vill med ridskolepedagogik.com? Först och främst givetvis att få ner och ut mina tankar om pedagogik i ridundervisning! För egen del, absolut! Jag är en evig studerande och jag tror att den bästa läraren är den som förstår att den själv har något att lära av varje dag. Att skriva om mina tankar och idéer är ett sätt att slipa dem ytterligare.

Men det är något ännu mer än så! Jag vill visa på ett perspektiv på ridundervisning som jag många gånger upplevt saknas, helt eller delvis i ridskolevärlden. I mitt sökande efter min egen personliga stil inom ridundervisningen är jag glad att jag fann jag den väg jag ville gå. Det är inte den högt tävlingsmeriterade, prestationsinriktade vägen – det är grundskolan som är min nisch! Det är den genuina förståelsen för ridningens och hästkunskapens grunder jag vill ägna mig åt – och förmedla – på olika vis.

Det sägs att Albert Einstein sa ”If you can´t explain it simply, you don´t understand it well enough” och det har kommit att bli min definition av pedagogik; Det du ska lära ut det ska du kunna så bra och så genuint att du kan servera det på olika sätt med olika djup så att det passar olika deltagare vid olika tidpunkter. Om du har förmågan att snabbt analysera varje lärsituation och servera kunskapen på det sätt som allra bäst lämpar sig beroende av personer och situationer – då har du lyckats!

Svaret på frågan Vad? är alltså att med ridskolepedagogik.com vill jag förmedla min definition av pedagogik i ridundervisning.

Under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet, under rubriken Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!