Om bloggen

För vem?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

För vem vill jag skriva detta? Vilka personer kan tänkas ha glädje, nytta och användning av mina tankar? Alla som är intresserade av pedagogik på ridskola! Kanske kan elever på min egen ridskola titta in och få en extra förklaring på något de gjort på en lektion och funderat kring. Kanske elevernas föräldrar som suttit vid sidan om och tittat. Kanske min personal vill läsa mer om de tankar som ligger till grund för det jag försöker förmedla på våra personalmöten. Kanske någon helt annan? En ridlärare på en annan ridskola som funderar kring sin egen pedagogik, en elev eller en förälder från någon annanstans. Eller kanske till och med någon som sysslar med utbildning av de som ska utbilda. Det vore en ära att en gång få vara en av dem!

Det finns inte möjlighet att kommentera mina inlägg och det är ett högst medvetet val. Kommentarer och diskussioner i cybervärlden löper enligt min uppfattning en väldigt stor risk att urarta till att bli otrevliga istället för givande och utvecklande. Min tanke är att denna sida istället ska läsas som en bok eller en tidning och att diskussionerna hamnar där ni finns, ute i verkligheten!

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet och under rubriken  Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här.

Jag är glad att du vill läsa!

Om bloggen

Varför?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Varför vill jag skriva om ridskolepedagogik? Den frågan har egentligen väldigt många svar. Jag vill skriva om mina tankar för min egen del givetvis! Det är ett sätt att befästa de bra tankarna och att sortera ut de mindre bra. Jag har alltid tyckt att skrivande ger mig en bra överblick. Jag har i och med mina pedagogiska universitetsstudier i kombination med mitt praktiska arbete på ridskolan en ganska unik möjlighet att kombinera de båda världarna på ett vis som inte är tillgängligt för alla. Jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling pedagogiska tankesätt, kunskaper och färdigheter som också kan komma andra pedagogikintresserade till stor nytta och användning. Jag vill gärna dela med mig av det! Det är därför också ett svar på frågan, varför?

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!

Om bloggen

Hur?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Hur har jag tänkt lägga upp skrivandet här på min sida? Ganska fritt! Sidan är i bloggformat och jag kommer att skriva tankar som kommer  från mitt arbete som dels ridskolechef och dels undervisande ridlärare på min ponnyridskola. Jag kommer  att skriva om mina tankar kring ledarskap och relationer både i förhållande till hästar, elever och personal, och jag kommer att skriva om mina tankar kring den pedagogik som kommer från mina studier på avancerad universitetsnivå. Viktigt är dock att fokus alltid ligger på mina tankar kring varje ämne. Jag hävdar inga absoluta sanningar!

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!

Om bloggen

Vad?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Vad är det då jag vill med ridskolepedagogik.com? Först och främst givetvis att få ner och ut mina tankar om pedagogik i ridundervisning! För egen del, absolut! Jag är en evig studerande och jag tror att den bästa läraren är den som förstår att den själv har något att lära av varje dag. Att skriva om mina tankar och idéer är ett sätt att slipa dem ytterligare.

Men det är något ännu mer än så! Jag vill visa på ett perspektiv på ridundervisning som jag många gånger upplevt saknas, helt eller delvis i ridskolevärlden. I mitt sökande efter min egen personliga stil inom ridundervisningen är jag glad att jag fann jag den väg jag ville gå. Det är inte den högt tävlingsmeriterade, prestationsinriktade vägen – det är grundskolan som är min nisch! Det är den genuina förståelsen för ridningens och hästkunskapens grunder jag vill ägna mig åt – och förmedla – på olika vis.

Det sägs att Albert Einstein sa ”If you can´t explain it simply, you don´t understand it well enough” och det har kommit att bli min definition av pedagogik; Det du ska lära ut det ska du kunna så bra och så genuint att du kan servera det på olika sätt med olika djup så att det passar olika deltagare vid olika tidpunkter. Om du har förmågan att snabbt analysera varje lärsituation och servera kunskapen på det sätt som allra bäst lämpar sig beroende av personer och situationer – då har du lyckats!

Svaret på frågan Vad? är alltså att med ridskolepedagogik.com vill jag förmedla min definition av pedagogik i ridundervisning.

Under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet, under rubriken Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!