Utforska Utbildningsskalan

NYHET!

Ett av mina senaste projekt kallar jag ’Utforska Utbildningsskalan’. Det är ett kompendium + medlemskap i en Facebookgrupp där jag beskriver hur jag och mina elever på ridskolan arbetar med att utforska utbildningsskalan med en pedagogisk/didaktisk touch. Utbildningsskalan känner vi ridlärare till från exempelvis Ridhandboken där vi hittar mycket värdefull ämneskunskap, men inte så mycket om själva undervisningen.

Att utforska någonting är enligt mig ett fantastiskt användbart förhållningssätt när det handlar om allt vi gör inom det pedagogiska.  Den moderna pedagogen utforskar ständigt så väl ämnesinnehållets möjligheter som relationerna till eleverna – och hästarna!

Här kommer du – enligt Ridlektionsmodellen – att få ta del av en ridlektion till vardera av utbildningsskalans sex rubriker. För att rida dessa lektioner behöver eleverna inte ha uppnått någon särskild förkunskap. Det kanske inte är det mest traditionella sättet att se på den. Därför inleder jag med ett avsnitt på några sidor där didaktiken får ta lite extra plats.

NÄR DU KÖPER DETTA UTBILDNINGSMATERIAL AV MIG SÅ FÅR DU:

  • Kompendiet ’Utforska utbildningsskalan – ur ett ridskolepedagogiskt perspektiv’ (34 sidor)
  • Tillgång till en Facebookgrupp med samma namn som är aktiv under hela terminen januari-juni 2023. Jag kommer göra alla 6 övningar med mina elever under denna termin med ca 4 veckors mellanrum och jag kommer att dela med mig av det (och lite annat) i denna grupp. Hoppas att du också vill dela med dig! I gruppen kan du också få lite tips och råd av mig – och av andra!

KOSTNAD: 250 kr

SÅ HÄR BESTÄLLER DU:

  • Skicka ett mail till ridskolepedagogik@gmail.com. Du betalar antingen via swish eller faktura. Om du vill ha ditt kompendium i pappersform tillkommer en kostnad för utskrift och frakt på 50 kr. När jag sett din betalning skickar jag ditt kompendium.
  • Ansök om medlemskap i Facebookgruppen. Du kommer att bli insläppt när du får ditt kompendium.

Varmt välkommen!

Maria Falck

Ridskolepedagogik