WEBKURS: Ridlektionsmodellen 1 och 2

Plats/forum: Google Classroom

Kursansvarig: Maria Falck, ridlärare SRL 1 samt fil. magister pedagogiskt arbete och gymnasielärare i pedagogik och sociologi. Äger och driver Björkviks Ponnyridskola sedan 2006.

Anmälan görs till: ridskolepedagogik@gmail.com


Med hjälp av ridlektionsmodellen kan du skapa en tydlig, trygg och strukturerad ridlektionsplanering med stor variation inuti. Traditionell ridlära kombineras med modern pedagogik/didaktik/undervisningsmetodik för att ridskolans ridlektioner ska genomsyras av både beprövad erfarenhet och (utbildnings)vetenskaplig grund.

Kort sagt: Detta upplägg är till för dig ridlärare på ridskola som upplever att det visserligen är lätt att hitta ridövningar, men svårt att hitta sådana som riktigt fungerar på alla nivåer på ridskolan. Att bara se en skiss och ett allmänt genomförande säger inte så mycket om hur du kan använda och bygga upp en övning successivt så att det blir en ridlektion på olika ridskolenivåer – med ett tydligt fokus på pedagogiken och didaktiken.

Det är precis vad ridlektionsmodellen vill hjälpa dig med! Här är ”HUR:et” i fokus. Du startar terminen med en färdig terminsplan i din hand, därefter blir du serverad en detaljerad presentation av varje ridövning inkluderat pedagogiskt/didaktiskt upplägg varje vecka under 20 (!) terminsveckor. Allt enligt RIDLEKTIONSMODELLENs koncept.

Tillgång till dessa klassrum får du genom en engångssumma av 600 kr/termin. Det innebär att du betalar i snitt 30 kr för varje ridövning som du får i format pdf (ca 6 sidor text/vecka). Om din ridskola köper kursen får samtliga ridlärare/av inköparen vald personal tillgång till kursen. Det innebär att du/ni investerar i en hel personalutbildning! Klassrummet ger dig även möjlighet att diskutera dessa övningar med andra ridlärarkollegor runt om i landet.

Observera att termin #1 är för dig som är helt ny och termin #2 är för dig som tidigare deltagit som medlem/prenumerant i termin #1. Framöver kommer också en termin #3 och termin #4, men i dagsläget finns endast två.

Jag (Maria Falck) finns också då och då i klassrummet för att svara på frågor, men tanken är att min huvudsakliga uppgift är att serva er med övningar och förslag på pedagogiskt upplägg – och att diskussionen i första hand sker mellan er deltagare.

Varmt välkommen in i klassrummet!