OM RIDSKOLEPEDAGOGIK

Frågorna vad?, varför?, hur? och för vem? är centrala inom pedagogiken och didaktiken. Här använder jag dessa frågor för att ringa in mitt koncept:


Vad är det jag vill med ridskolepedagogik? Jag vill visa ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv på ridskolans verksamhet, där utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp omsätts i praktiken. Jag vill bidra till nya sätt att tänka och utmana till nya sätt att göra det gamla.

Den genuina förtrogenheten med ridningen, hästkunskapen och säkerheten är grunden förstås, och det är där jag börjar. I min egen ridskoleverksamhet där jag verkar i praktiken hittar jag ingångarna/ställer jag frågorna - behoven av utveckling. Sedan söker jag inom utbildningsvetenskapen. Jag hittar ofta svar i allmän utbildningsvetenskaplig form eftersom forskning inom utbildningsvetenskap + ridskola ännu lyser en del med sin frånvaro. Min uppgift - eller mitt kall om du så vill - är att göra det ridskolepedagogiskt. Jag gör dock inte anspråk på att vara någon forskare (ännu...). Det är främst utveckling av nya arbetssätt som är mitt område. Inte nödvändigtvis nya teorier, även om de kanske kommer med på köpet..!

Svaret på frågan vad? är alltså att med ridskolepedagogik vill jag bidra till det pedagogiska/didaktiska perspektivet på ridskolans verksamhet, inspirera och stimulera till pedagogisk/didaktisk utveckling, och på det viset upptäcka och förmedla ny ridskolepedagogisk kunskap. Jag tänker att det är en oerhört viktig del av framtidens ridskola!


Hur har jag tänkt lägga upp informationen här på min sida? Klickar du dig till min blogg kommer du att finna vardagliga tankar som kommer  från mitt arbete som dels verksamhetsledare och dels undervisande ridlärare på min egen ponnyridskola. Jag skriver om mina tankar kring pedagogik, ledarskap och relationer både i förhållande till hästar och människor. Jag skriver också om mina tankar kring den pedagogik/didaktik/sociologi/specialpedagogik som kommer från mina studier på avancerad universitetsnivå.

Klickar du istället på kurser eller arbetsmaterial kommer du att komma till sådant som är "färdigt", det vill säga sådant material som jag arbetat med länge och som jag nu är redo att presentera i större skala. Det kommer alltid att komma mera! Det ger också ett svar på hur?

Jag är nu också - till min stora glädje - involverad i flera olika utbildningsprojekt på lokala ridskolor, via Svenska Ridsportförbundets olika distrikt och även inom ridlärarutbildningarna på Ridskolan Strömsholm. Även Svensk Travsport kommer att bli en av mina uppdragsgivare framöver. Jag läser parallellt med detta en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare i pedagogik och sociologi för gymnasie/vuxenutbildning. Därefter ser jag gärna en framtid där jag fortsatt kan kombinera mitt arbete i praktiken på min ridskola med att arbeta vidare både med undervisning och forskning inom mitt område! Planer på att skriva böcker finns också!


Varför vill jag ägna mig åt ridskolepedagogik? Den frågan har väldigt många svar. Det är mitt "kall" och något jag egentligen ägnat större delen av (häst)livet åt. Först omedvetet och nu högst medvetet! Jag vill skriva blogg om mina tankar för min egen del. Det är ett sätt att befästa de bra tankarna och att sortera ut de mindre bra - min egen ridskola är både min egen forskningsmiljö och min möjlighet att visa fram något som faktiskt fungerar! Jag har i och med mina utbildningsvetenskapliga universitetsstudier i kombination med mitt praktiska arbete på ridskolan en ganska unik möjlighet att kombinera de båda världarna på ett vis som inte är tillgängligt för så många. Jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling tankesätt, färdigheter och förtrogenheter som också kan komma andra ridskolepedagogikintresserade till stor nytta och användning. Jag vill gärna dela med mig av det! Det är därför också ett svar på frågan, varför?


För vem vill jag skriva och förmedla detta? Vilka personer kan tänkas ha glädje, nytta och användning av mina tankar? Alla som är intresserade av utbildningsvetenskap på ridskola! Kanske kan elever på min egen ridskola titta in och få en extra förklaring på något de gjort på en lektion och funderat kring. Kanske elevernas föräldrar som suttit vid sidan om och tittat. En ridlärare på en annan ridskola som funderar kring sitt eget pedagogiska arbete, en elev eller en förälder från någon annanstans. Kanske någon som sysslar med utbildning av dem som ska utbilda. Kanske har detta gjort mig till en av dessa? Min filosofi bygger på att kunskap är till för att spridas! För alla som vill, är svaret på frågan för vem?

“A true teacher knows your weaknesses but shows you your strengths, recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities”

William Arthur Ward

Om mig:

En ponnytjej i 40-årsåldern skulle kunna vara en ganska träffande beskrivning av mig. Ponnyer - och särskilt då connemaraponny och shetlandsponny - har varit mina favoriter i alla år. Jag är ingen tävlingsmänniska men rider gärna allround på lagom nivå. Hemma har jag 20 lektionsponnyer och två egna hästar; Julia - connemara/fullblod, ca 155 cm hög, född -97 har varit i min ägo sedan 2002 (!) och Masterchief - connemara, ca 155 cm hög, född -11 och varit min sedan 2020.

Jag har fascinerats över lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning i hela mitt liv, och har därför ägnat många år av att - parallellt med mitt hästliv - studera utbildningsvetenskap. Man skulle kunna kalla mig plugghäst, eller (stolt) nörd!

Så här har utbildningsvägen hittills sett ut i stora drag;

  • Högre Häst, Vretaskolan -01/02 (dipl. hästskötare, ridledarexamen).
  • SRL 1, Ridskolan Strömsholm -04 (då hette kursen BRIK - men är samma som dagens SRL 1).
  • Pedagogik & Ledarskap, Ridskolan Strömsholm -04 (del av SRL 2).
  • Filosofie kandidatexamen i pedagogik, Linköpings universitet - 12 (180 hp).
  • Filosofie magisterexamen i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet - 20 (+120 hp).
  • + Drygt 100 hp i fristående kurser, ämnen sociologi, specialpedagogik, yngre barn etc.
  • Just nu studerande på KPU (kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp), mot ämneslärare gymnasienivå/vuxenutbildning - behörig i ämnena pedagogik och sociologi.

Mitt jobb:

Jag har arbetat som ridlärare i drygt 20 år. Större delen av tiden har jag haft och har drömjobbet som egenföretagare och verksamhetsledare för Björkviks Ponnyridskola som jag startade från grunden. Min lilla ridskola växte stadigt och är numera ett livskraftigt företag på den Sörmländska landsbygden.

Jag är fortfarande en av ridskolans ridlärare, men numera är vi hela fyra stycken som delar på lektionerna och jag har anställt en ridskolechef som min högra hand att styra den dagliga ruljansen. Det är helt fantastiskt och jag reflekterar dagligen över den stora tacksamhet jag känner över möjligheten att få göra detta i livet. Mina arbetsuppgifter består nu främst i att utveckla ridskolans pedagogiska arbete, ansvara för den övergripande ekonomin och att ta verksamheten mot nya visioner och mål.

Jag har också förmånen att få kombinera mina två världar och i och med detta arbeta med att hålla föreläsningar och kurser inom området pedagogiskt arbete, både riktat mot ridskola och på ett mer övergripande plan (skolor etc).

Utöver detta är jag också alltid studerande i någon form - jag brinner för lärande i alla former!

%d bloggare gillar detta: