OM RIDSKOLEPEDAGOGIK

Jag vill med konceptet Ridskolepedagogik visa fram ett modernt pedagogiskt/didaktiskt perspektiv på ridskolans verksamhet, där utbildningsvetenskapens teorier och begrepp omsätts i praktiken på ridskolan. Det utmanar till nya sätt att tänka - och till nya sätt att göra. Jag tänker att detta område är något som har mycket stor betydelse för framtidens ridskola!


Varför gör jag det här?  Det kan nog närmast beskrivas som mitt "kall" och något jag egentligen ägnat större delen av (häst)livet åt. Först omedvetet och nu högst medvetet! Jag vill skriva blogg om mina tankar för min egen del. Det är ett sätt att reflektera. Min egen ridskola är både min egen forskningsmiljö och min möjlighet att visa fram det som fungerar - båda delarna vill jag skriva om.

Jag har i och med mina utbildningsvetenskapliga universitetsstudier i kombination med mitt praktiska arbete på ridskolan en ganska unik möjlighet att kombinera de båda världarna på ett vis som inte är tillgängligt för så många. Jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling tankesätt, färdigheter och förtrogenheter som också kan komma andra ridskolepedagogikintresserade till stor nytta och användning. Jag vill gärna dela med mig av det!

“A true teacher knows your weaknesses but shows you your strengths, recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities”

William Arthur Ward

Om mig:

En ponnytjej i 40-årsåldern skulle kunna vara en ganska träffande beskrivning av mig. Ponnyer - och särskilt då connemaraponny och shetlandsponny - har varit mina favoriter i alla år. Jag är ingen tävlingsmänniska men rider gärna allround på lagom nivå. Hemma har jag 20 lektionsponnyer och två egna hästar; Julia - connemara/fullblod, ca 155 cm hög, född -97 har varit i min ägo sedan 2002 (!) och Masterchief - connemara, ca 155 cm hög, född -11 och varit min sedan 2020.

Jag har fascinerats över lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning i hela mitt liv, och har därför ägnat många år av att - parallellt med mitt hästliv - studera utbildningsvetenskap. Man skulle kunna kalla mig plugghäst, eller (stolt) nörd!

Så här har utbildningsvägen hittills sett ut i stora drag;

  • Högre Häst, Vretaskolan -01/02 (dipl. hästskötare, ridledarexamen).
  • SRL 1, Ridskolan Strömsholm -04 (då hette kursen BRIK - men är samma som dagens SRL 1).
  • Pedagogik & Ledarskap, Ridskolan Strömsholm -04 (del av SRL 2).
  • Filosofie kandidatexamen i pedagogik, Linköpings universitet - 12 (180 hp).
  • Filosofie magisterexamen i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet - 20 (+120 hp).
  • + Drygt 100 hp i fristående kurser, ämnen sociologi, specialpedagogik, yngre barn etc.
  • Just nu studerande på KPU (kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp), mot ämneslärare gymnasienivå/vuxenutbildning - behörig i ämnena pedagogik och sociologi.

Mitt jobb:

Jag har arbetat som ridlärare i drygt 20 år. Större delen av tiden har jag haft och har drömjobbet som egenföretagare och verksamhetsledare för Björkviks Ponnyridskola som jag startade från grunden. Min lilla ridskola växte stadigt och är numera ett livskraftigt företag på den Sörmländska landsbygden.

Jag är fortfarande en av ridskolans ridlärare, men numera är vi fyra stycken som delar på lektionerna, och jag har anställt en ridskolechef som min högra hand att styra den dagliga ruljansen. Den resa mitt företag gjort är fantastisk och jag reflekterar dagligen över den stora tacksamhet jag känner över möjligheten att få göra detta i livet. Mina arbetsuppgifter består nu främst i att utveckla ridskolans pedagogiska arbete, ansvara för den övergripande ekonomin och att ta verksamheten mot nya visioner och mål.

Jag har också förmånen att få kombinera mina två världar och i och med detta arbeta med att hålla föreläsningar och kurser inom området pedagogiskt arbete, både riktat mot ridskola och på ett mer övergripande plan (skolor etc).

Utöver detta är jag också alltid studerande i någon form - jag brinner för lärande i alla former!