OM RIDSKOLEPEDAGOGIK

Jag vill genom konceptet Ridskolepedagogik visa fram ett modernt pedagogiskt/didaktiskt perspektiv på ridskolans verksamhet, där utbildningsvetenskapens teorier blir användbara i praktiken på ridskolan. Det kan utmana till nya sätt att tänka - och till nya sätt att göra. Jag tänker att det är något som har mycket stor betydelse för framtidens ridskola!


Varför gör jag det här?  Det kan nog närmast beskrivas som mitt "kall" och något jag egentligen ägnat större delen av (häst)livet åt. Först omedvetet och nu högst medvetet! Att skriva blogg, det gör jag mycket för min egen del. Det är ett sätt att reflektera. Min egen ridskola är både min egen 'forskningsmiljö' och min möjlighet att visa fram det som jag upptäckt fungerar bra - båda delarna vill jag skriva om.

Jag har i och med mina universitetsstudier i pedagogiskt arbete i kombination med mitt praktiska pedagogiska arbete på ridskolan en ganska unik möjlighet att kombinera de båda världarna. Jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling tankesätt, färdigheter och förtrogenheter som också kan komma andra ridskolepedagogikintresserade till stor glädje. Jag vill gärna dela med mig av det!

“A true teacher knows your weaknesses but shows you your strengths, recognizes your disabilities but emphasizes your possibilities”

William Arthur Ward

Om mig:

En ponnytjej i 40-årsåldern skulle kunna vara en träffande beskrivning av mig! Ponnyer - särskilt connemaraponny och shetlandsponny - har varit mina favoriter i alla år. Jag är ingen tävlingsmänniska alls men rider gärna allround på lagom nivå. Har ingen 'egen' häst för tillfället, men äger 26 ridskoleponnyer. God grundridning, balans och kommunikation är det som lockar mig allra mest med ridningen och jag rider gärna och regelbundet mina ridskoleponnyer i just det syftet. Det händer också att jag hjälper mina elever med deras egna ponnyer.

Jag har fascinerats över lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning i hela mitt liv, och har därför ägnat många år av att - parallellt med mitt hästliv - studera utbildningsvetenskap. Man skulle kunna kalla mig plugghäst, eller (stolt) nörd!

Så här har utbildningsvägen hittills sett ut i stora drag;

  • Högre Häst, Vretaskolan -01/02 (dipl. hästskötare, ridledarexamen).
  • SRL 1, Ridskolan Strömsholm -04 (då hette kursen BRIK - men är samma som dagens SRL 1).
  • Pedagogik & Ledarskap, Ridskolan Strömsholm -04 (del av SRL 2).
  • Filosofie kandidatexamen i pedagogik, Linköpings universitet - 12 (180 hp).
  • Filosofie magisterexamen i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet - 20 (120 hp).
  • Ämneslärarexamen  - pedagogik och sociologi (mot gymnasieskola/vuxenutbildning), Linköpings Universitet - 23 (90 hp).
  • + Drygt 100 hp i fristående kurser, ämnen sociologi, specialpedagogik, yngre barn etc.

Mitt jobb:

Jag har arbetat som ridlärare i drygt 20 år. Större delen av tiden har jag haft och har drömjobbet som egenföretagare och verksamhetsledare för Björkviks Ponnyridskola som jag startade från grunden. Min lilla ridskola växte stadigt och är numera ett livskraftigt företag på den Sörmländska landsbygden.

Jag är fortfarande en av ridskolans ridlärare, men numera är vi flera stycken som delar på lektionerna. Den resa mitt företag gjort är fantastisk och jag reflekterar dagligen över den stora tacksamhet jag känner över möjligheten att få göra detta i livet. Mina arbetsuppgifter som ridskolans verksamhetsledare består nu främst i att utveckla ridskolans pedagogiska arbete, ansvara för den övergripande ekonomin, planera och arbetsleda samt att ta verksamheten mot nya visioner och mål.

Jag har också förmånen att få kombinera mina två världar och i och med detta arbeta med att hålla föreläsningar och kurser inom området pedagogiskt arbete, både riktat mot ridskola och på ett mer övergripande plan (skolor etc).