PLUGGA RIDSKOLEPEDAGOGIK ONLINE

I forumet Google Classroom finns under HT22/VT23 några olika möjligheter till utbildning i ridskolepedagogik online.


Trots att jag just nu har en mer tillbakadragen profil så finns det fortfarande möjlighet att ta del av utbildningar i ridskolepedagogik. Studier sker på egen hand genom ett upplägg i Google Classroom.

Webkurs: Yngre barn på ridskola 1