WEBKURS: Yngre barn på ridskola 1

Plats/forum: Google Classroom

Kursansvarig: Maria Falck, ridlärare SRL 1 samt fil. magister pedagogiskt arbete och gymnasielärare i pedagogik och sociologi. Äger och driver Björkviks Ponnyridskola sedan 2006.

Anmälan görs till: ridskolepedagogik@gmail.com


Detta är kursen för dig som vill tillägna dig fördjupad kunskap om ridskoleverksamhet för de yngsta barnen. Kursen bygger både på relevant vetenskaplig litteratur och på det som sker i den pedagogiska praktiken på ridskolan.

Syftet är att öppna upp för ett tanke- och arbetssätt som beskrivs i modern barndomssociologi – och i Barnkonventionen – samt att låta det genomsyra ridskolans barnverksamhet. Kunskapen du får genom denna kurs är unik i sitt slag och ett viktigt steg mot att utveckla undervisningen på ridskolan mot framtiden.

Utgångspunkten för kursen är denna (min) studie samt den litteratur som står på dess referenslista:

Yngre barn på ridskola

Kursen innehåller 10 delmoment.  Beräknad studietid (föreläsningar samt egen läsning av litteratur) är ca 2-3 h/moment. När i tid du väljer att tillägna dig kursen bestämmer du helt själv.

Det är också önskvärt att kursdeltagare själva provar och utvärderar kursens teoretiska innehåll i sin egen praktik för att kombinera beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund – och skickar in kursens uppgifter.

Tillgång till detta klassrum får du genom en engångssumma av 600 kr. Om din ridskola köper kursen får samtliga ridlärare/av inköparen vald personal tillgång till kursen. Det innebär att du/ni investerar i en hel personalutbildning!

Kursen är upplagd som en universitetskurs på grundnivå – det är inte en universitetskurs, men både struktur och innehåll är liknande.

Klicka på bilden för att hämta kursens studiehandledning. OBS! I Studiehandledningen står det att du har 100 dagar på dig att läsa kursen. Det stämmer inte längre – tiden är obegränsad!

I klassrummet finns allt material du behöver för denna omfattande kurs. Där har jag (Maria Falck) laddat upp föreläsningar, föreläsningsunderlag, vetenskapliga artiklar och frivilliga quiz/uppgifter. Jag besöker också klassrummet frekvent,  svarar på alla era frågor samt ger utförlig feedback på inlämnade kursuppgifter. Klassrummet ger dig även möjlighet att diskutera med andra ridlärarkollegor runt om i landet.

Efter avslutad kurs med uppfyllda villkor (se studiehandledningen) skickas ett kursintyg med innehållsbeskrivning per post.

Varmt välkommen in i klassrummet!