WEBKURS: Yngre barn på ridskola 1

Yngre barn på ridskola 1

Plats/forum: Google Classroom

Kursansvarig: Maria Falck, ridlärare SRL 1 samt fil. magister pedagogiskt arbete. Äger och driver Björkviks Ponnyridskola sedan 2006.

Öppnar för anmälan: Vecka 1 2021

Anmälan görs till: ridskolepedagogik@gmail.com


Detta är kursen för dig som vill tillägna dig fördjupad kunskap om ridskoleverksamhet för de yngsta barnen. Kursen bygger både på relevant vetenskaplig litteratur och på det som sker i den pedagogiska praktiken på ridskolan.

Syftet är att öppna upp för ett tanke- och arbetssätt som beskrivs i modern barndomssociologi och därigenom också barnkonventionen, och att låta det genomsyra ridskolans barnverksamhet.

Utgångspunkten för kursen är denna (min) studie samt den litteratur som står på dess referenslista:

Yngre barn på ridskola

Kursen innehåller 10 delmoment vilka fördelas på 20 veckor.  Beräknad studietid (föreläsningar samt egen läsning av litteratur) är ca 2-3 h/v. När i tid du väljer att tillägna dig kursen bestämmer du helt själv. En del material finns på plats redan när du kommer in första gången, annat fylls på löpande under kursens veckor.

Det är också önskvärt att kursdeltagare själva provar och utvärderar kursens teoretiska innehåll i sin egen praktik – för att kombinera beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund – och därtill ägnar några minuter åt att dela med sig av sina upptäckter och tankar till övriga kursdeltagare. Detta för att skapa en ytterligare dimension av lärande, det kollegiala lärandet.

Välkomsbrevet till kursen hittar du här. Du hittar det givetvis också när du kommit in på kursens plattform Google Classroom.

Varmt välkommen till kursen yngre barn på ridskola VT21

Tillgång till detta klassrum får du genom en engångssumma av 500 kr. Både privatpersoner och ridklubbar/ridskolor/företag kan faktureras. Om din ridskola köper kursen får samtliga ridlärare/av inköparen vald personal tillgång till kursen. Det innebär att du/ni investerar i en hel personalutbildning för i snitt 25 kr per vecka under tjugo veckors tid!

Kursen är upplagd som en universitetskurs på grundnivå – det är inte en universitetskurs, men både struktur och innehåll är liknande.

I klassrummet laddar jag (Maria Falck) upp föreläsningar, föreläsningsunderlag, vetenskapliga artiklar och frivilliga quiz/uppgifter. Jag besöker också detta klassrum frekvent under kurstiden och svarar på alla era frågor samt ger utförlig feedback på inlämnade kursuppgifter. Klassrummet ger dig även möjlighet att diskutera med andra ridlärarkollegor runt om i landet.

Efter avslutad kurs skickas ett kursintyg med innehållsbeskrivning per post.

Varmt välkomna in!

%d bloggare gillar detta: