RIDLEKTIONSMODELLEN i teori och praktik

Ridlektionsmodellen i teori och praktik är en inspirationsdag för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med ridlektionsplanering och ridundervisning för (barn)grupper på ridskola. Jag kommer helt enkelt till din ridskola och visar i både teori och praktik hur man kan arbeta med Ridlektionsmodellen. Deltagande ridlärare rider som ’elever’ på ridskolans hästar.
Tid: ca 1 h teori i sal inför + ca 2 h praktiska övningar och upplevelser (till häst) + 1 h i sal reflektioner efteråt.

Det har nog inte undgått någon Ridskolepedagogikföljare att jag har utvecklat en pedagogiskt/didaktisk ridlektionsmodell, där traditionell ridlära kombineras med modern utbildningsvetenskap. Du har sett glimtar av mina ridövningar i sociala medier och du funderar kanske på hur det skulle kunna vara möjligt att prova hos dig! Ridlektionsmodellen finns som onlinekurser och nu också med en särskild inriktning mot utbildningsskalan. Lite av båda kommer med denna dag!

Vid detta tillfälle får du själv uppleva Ridlektionsmodellen ’live’ i både teori och praktik!

Lärande och undervisning är i ständig förändring och den traditionella ridlektionen uppfyller inte alla krav som ställs på en modern lärmiljö. Detta blir extra tydligt när det kommer till exempelvis tillgängligt lärande och extra anpassningar. Vi behöver tänka om och modernisera en hel del – samtidigt som vi vill bevara vår traditionella häst- och ridlära. 

Detta tillfälle handlar helt enkelt om konsten att planera och genomföra moderna ridlektioner som fungerar för ridgrupper på olika nivåer och med en stor variation deltagare på ridskolan. Att med hjälp av pedagogiken, didaktiken och metodiken lyfta undervisningssituationen, bredda tillgängligheten till lärandet – och att verkligen visa fram ridskolans ”skyltfönster” som den pedagogiska situation den är.

Ur det teoretiska innehållet:

 • Ridlektioner som ridskolans ”skyltfönster”.
 • Pedagogik, didaktik och metodik.
 • Att skapa en yttre struktur och att fylla innehållet med variation.
 • Relationell pedagogik – mötet med hästen, eleven och vårdnadshavaren.
 • Att utmana elever strax över deras förmåga.
 • Tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar
 • Reflektion i ridlektion – vad, hur och varför?
 • Ridskolehästen som hjälplärare.
 • Möjlighet att diskutera pedagogiska/didaktiska utmaningar.

Till detta behövs en lektionssal med möjlighet till möblering i grupp/er, samt en projektor.

Efter det inledande teoretiska momentet håller jag ridlektion för kursens deltagare i dressyr och/eller markarbete enligt Ridlektionsmodellen där jag visar på hur de teoretiska resonemangen kan omsättas och lyftas i praktiken – för både elever och åskådare. Avslutningsvis ses vi igen och reflekterar tillsammans.

Ur det praktiska innehållet:

 • Praktisk upplevelse av Ridlektionsmodellen – i grupp, till häst!
 • Att närma sig elevperspektiv på Ridlektionsmodellen.
 • Reflektioner i stunden, kring övning, upplägg och utfall.

Observera att detta inte är en färdighetsträning i ridkonst utan en praktisk upplevelse av en undervisningsmodell. Ridskolan/ridklubben behöver ha konor av minst fyra olika färger á 10 st. Det praktiska momentet kan utföras på ridbana eller i ridhus.

 


Vill du veta mer, och kanske boka?
Varmt välkommen att kontakta mig på ridskolepedagogik@gmail.com