Utbildningskonceptet ridskolepedagogik

Med en hel del nytillkomna läsare tar vi nu en snabb repetition av utbildningskonceptet ridskolepedagogik!

Ridskolepedagogik på det vis jag står för det, innebär att kombinera beprövad erfarenhet med (utbildnings)vetenskaplig grund i ridskolemiljö. Min erfarenhet av ridlärarutbildning enligt den traditionella skolan samt tjugo år i ridläraryrket i kombination med mina studier på masterprogrammet i pedagogiskt arbete utgör konceptets grund.

Det handlar alltså om att se över, reflektera över och att i de fall det behövs uppdatera och modernisera det pedagogiska ”tänket” och därigenom den pedagogiska delen av ridutbildningen på ridskola. Jag skriver pedagogik för att det står i centrum, men konceptet innefattar mer än så.

Jag fokuserar just på ridskolan eftersom det har en särskild betydelse i konceptet att möjligheten att kunna påverka och modifiera helheten, upplägget och miljön också ingår. Givetvis kan man gärna tillämpa resonemangen också på privat träning – men jag tänker att det fyller sin mest fulländade funktion just i ridskolemiljön.

Tratten på bilden visar arbetsgången och det som också har blivit utbildningskonceptet ridskolepedagogiks signum:

Utbildningsvetenskapen är den övergripande vetenskapen. Under huvudrubriken utbildningsvetenskap kan man finna pedagogik, didaktik, sociologi och specialpedagogik. Bland annat. Det är dessa som är i mitt fokus, de ämnen jag studerat och studerar akademiskt. Dessa kan gemensamt sammanfattas i pedagogisk arbete. I pedagogisk arbete räcker det inte med bara pedagogik, även om pedagogiken som sagt ofta är i fokus.

Pedagogisk arbete är ett brett och omfattande område och vägen mot tillämpning i ridskolemiljö kräver kunskap om just den miljön. Det är där tratten på bilden smalnar av och där min styrka är att jag varje dag lever och verkar i ridskolemiljö parallellt med de högre studierna. 

Min uppgift här och de tjänster jag erbjuder innebär att ge er ”tratten”. Det vill säga, att introducera er till utbildningsvetenskapen – och att genom utbildningskonceptet ridskolepedagogik visa på möjliga vägar till tillämpning på ridskolan. Om jag bara skulle berätta om hur vi gör hemma på min ridskola skulle det säkert också till viss del vara intressant – men det är just den utbildningsvetenskapliga kopplingen som är det speciella. Det skapar möjligheter för den som lyssnar att göra egna tillämpningar i sin egen ridskolemiljö, som inte helt ser ut som mina men som har samma vetenskapliga förankring. Det allra största syftet är nämligen att sätta igång tankeprocesser och en längtan att (våga) prova just de egna tillämpningarna!

”Vad ska jag med vetenskap till när det fungerar bra att göra som jag alltid har gjort?” Undrar någon. Ja valet är förstås helt upp till var och en. Men ge det en chans! Säger jag. Vetenskap behöver inte alls vara krångligt – och det är något jag också vill visa. Kanske arbetar du redan med en utbildningsvetenskaplig förankring – utan att veta om det. Eller så har du en aning om var du vill men kan inte helt tydligt förklara varför du tänker som du gör. Många jag mött har förklarat det precis just så. Då kommer du att finna stor glädje i detta. 

Personligen anser jag att det är detta som är och kommer att bli framtidens ridskola. Och det var också därför jag för tretton år sedan – samtidigt som jag startade min egen ridskola – började fila på det koncept du läser om idag!

Välkommen in!

Vad har du för tankar om detta?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.