Pedagogiska tankar och resonemang, Pedagogiska tips, Ridläger, Utbildningsvetenskap

Ungdomsläger med twist – ett sätt att arbeta med förhållningssätt

Jag pratar ofta om yngre barn eftersom det är i den riktningen jag nischat både min egen verksamhet och en stor del av mina studier. I verkligheten möter jag dock numera minst lika många (om inte fler) ungdomar i mitt pedagogiska arbete. Ridskolan växte och utökades, de som var yngre barn blev kvar och de tog med sig vänner och på den vägen är det.

När jag håller mina föreläsningar om yngre barn på ridskola kommer nästan alltid frågan/diskussionen upp att det är lätt att få med sig yngre barn i tanke- och förhållningssätt, men mycket svårare (för att inte säga omöjligt) med ungdomar/tonåringar. Detta har jag funderat mycket över under de senaste åren, så mycket att jag bestämde mig för att prova. Frågorna jag ställde mig var alltså, går det att arbeta koncentrerat med förhållningssätt i (pedagogisk) häst/ridverksamhet med tonåringar? Och i så fall hur gör man det?

Resultatet av den tanken mynnade ut i något jag kallar ”Ungdomsläger med twist”. I beskrivningen inför anmälan stod följande:

På detta läger kan du förvänta dig det oväntade! Deltagarna rider flera olika hästar under veckan och undervisningen går mot temat Analysera din ridning. För deltagande i detta ridläger krävs intresse för- och delaktighet i din egen utveckling som ryttare, en öppenhet för att prova och att tänka nytt. För dig som redan deltagit i flera ridläger hos oss blir detta något helt annorlunda. Det kan bli din bästa vecka någonsin!

Vi skrev också ut detta: Det här är ett ungdomsläger för åldrar 13-17 år och det har en annorlunda ”twist” – ja det heter faktiskt till och med ”ungdomsläger med twist”.

Vi gör detta läger av många olika anledningar:

– Vi vill alltid utmana oss själva att tänka nytt och att utveckla verksamheten – det ger oss ny arbetsglädje och vi tänker att det är helt nödvändigt för att hänga med in i framtiden.

– Vi vill ge de ungdomar som började rida hos oss för tio-fjorton år sedan (och som varit på ridläger alla somrar sedan dess) något spännande och annorlunda!

– OCH vi vill boosta dem som förebilder för de yngre – otroligt viktig!

Vi vill mena att man kan skapa den atmosfär man vill ska råda på ridskolan, med kloka insatser här och där. Detta är en sådan!

På tre träningsdagar (måndag-onsdag) rider eleverna sex olika hästar, skriver träningsdagbok och reflekterar kring begrepp som inställning och utveckling, lösningsfokus och strategier samt att analysera utan att värdera.

Vi talar bland annat om att varje situation kan ha många lösningar som fungerar olika, och att våga prova – inte vara rädd att ”göra fel” – men att klokt kunna reflektera efteråt. Vi pratar också om kunskapens zoner och ställer oss varje dag frågan ”vad behöver denna häst av mig?”. Kollektivt lärande – att lära av och med varandra!

Eleverna rider denna vecka i tre grupper á 5 elever både förmiddag/eftermiddag, med eget ansvar för fram- och avskritt efteråt (ett varv runt stora gräshagen).

På torsdagen lottas det hästar till en heldag dressyr, träning på förmiddagen och programridning på eftermiddagen. Bedömningen enligt dressyrryttartest – det vill säga sits, inverkan och insats poängsätts – inte ”resultatet”.

På fredagen lottas det hästar till en heldag hoppning, träning på förmiddagen och tävling på eftermiddagen. Då blir det ”samma bana på samma tid”, det vill säga en tävling med sig själv – att pricka sin egen tid. Valfri höjd 40, 50 eller 60 cm men alla tävlar i samma klass – det vill säga strategier premieras och det blir inte någon prestation kring val av höjd.

På lördag ger vi dem hästar igen, samma hela dagen – då står temporidning och hoppning i terräng på idealtid – som sätts till häst av personal under elevernas översyn på morgonen – på schemat.

Dessutom delas pris ut till ’bästa horsemanship’ dvs den elev som på mest ödmjuka vis – utan att värdera – har tagit sig an varje häst med samma engagemang och positiva inställning. ⭐⭐⭐⭐⭐

Så här såg veckans schema ut

Jag hade under denna vecka också glädjen att samarbeta med min kollega Alexandra som precis nyligen gått SRL 1. Vår plan var att ge deltagarna det bästa av oss, det vill säga – Alexandra stod för de allra färskaste ämneskunskaperna, och jag stod för analys och reflektion med den vetenskapliga touch jag så gärna vill bedriva det pedagogiska arbetet.

Veckan inleddes med en genomgång i att säga att något ”är” på ett visst vis och att säga att man ”upplever” något på ett visst vis. Och den enorma skillnad det kan innebära. Både för hur man själv tänker när man åker hem, och hur rykten och åsikter sprids som (felaktiga) fakta. Vi talade om att alla har rätten till sin uppfattning och sin upplevelse och att det är mycket berikande och värdefullt att ta del av varandras, men att man också behöver veta om att det kan bidra till förförståelse (förutfattad mening – på gott och ont). Eleverna fick själva berätta om tillfällen då de upplevt detta, och det gjorde de på ett fantastiskt öppet och ärligt vis.  

Därefter skapades tavlan ”Vad behöver hästen av mig?” som var en whiteboardtavla där alla hästars namn stod i ”mindmap-form”. Varje elevs uppgift var att efter ridning skriva ned något/några saker man kommit att tänka på utifrån ovanstående fråga. Det vill säga; Jag ville under hela veckan skapa och upprätthålla en diskussion om hur olika hästar kan uppfattas olika av olika ryttare och att de olika uppfattningarna kan generera ökat lärande. Till min stora glädje tog de femton ungdomarna denna uppgift på stort allvar och när veckan var slut fanns där en gedigen ”litteratur” att tillgå. Jag är så stolt över dem!

Vi talade också om vikten av att ha strategier. Jag tänker att det visserligen kan vara bra att prata om ”mindset” och inställning – men att det är ännu bättre att prata om strategier.

Ett mindset kanske man inte orkar upprätthålla (det krävs en hel del funktioner för det) – och när man inte orkar upprätthålla det så blir besvikelsen än större (jag både misslyckades och misslyckades att hålla mig positiv till mitt misslyckande…). Jag väljer därför att prata om strategier och lösningar, och det gör jag utifrån aspekten att – ja, ibland blir det inte som man tänkt sig – men vad finns det då för andra möjligheter att prova? Hur ska vi tänka? Att i just detta sätta utmaningen (inte individens förehavanden) i fokus och att brainstorma strategier runt omkring.

Det sättet att prata kring uppgifter och utmaningar har enligt mig varit mycket gynnsamt! Och ja det visade sig gå mycket bra hem hos tonåringar/ungdomar. Jag upplevde att de till och med längtade efter verktyg till detta sätt att tänka och förhålla sig. Men ja, det krävs också en del av pedagogen för att det ska genomsyra hela verksamheten. Man måste till exempel vara mycket uppmärksam på hur man pratar själv! Både hur man pratar om hästar, människor och – ja sig själv. Tanken är ju att försöka lyfta begreppet ”att förhålla sig till”. Vilken jag då tänker är motsatsen till att ”det är”/”det gick” etc. Pedagogen behöver då dessutom också vara uppmärksam på hur hon/han ställer frågor och hur hon/han ger eleverna feedback. På det viset var denna vecka också en utmaning och en utbildning för oss ledare. Som en sorts kvalitetskontroll, en kritisk granskning. Viktigt!

Att finna lösningar och strategier tillsammans; Ridlärare, elev och häst

När eleverna hade ridit tre dagar på sex olika hästar kom vi till två dagar av ”tävling” där hästar skulle lottas. Det tänkte jag mig som lite av ett eldprov – att utmana det förhållningssätt som jag upplevde nu var ganska befäst. Torsdagens dressyr skulle ridas i LC:2 enligt principen dressyrryttartest. Eleverna fick välja på fyra olika strategier:

  1. Delta i tävling (rida programmet och få bedömning).
  2. Rida programmet och få bedömning men inte delta i tävlingen…
  3. … eller göra som ovan och efteråt bestämma att de faktiskt ville delta i tävlingen.
  4. Rida programmet utan bedömning och med hjälp om man önskade det (som en liten privatlektion).

Detta för att minimera olika varianter av stress och krav, och samtidigt erbjuda de som ville att få en extra utmaning. Strategierna valdes när deltagarna fick veta (dagen innan) vilken häst det fick. De fick också prova att rida hästen på förmiddagen samma dag som tävlingen och därefter göra en slutgiltig strategi. Resultatet? En elev som rider så mjukt och klokt men som ibland upplever att hon låser sig lite vid prestation vann. – Jag kände mig alldeles lugn och fokuserad, sade hon efteråt.

Dagen efter var det hopptävling på schemat. ”Samma bana på samma tid” är en tävling vi ofta har. Det går helt enkelt ut på att varje deltagare rider en runda, och rider sedan igen med målet att pricka sin egen tid (och med så få fel som möjligt). Hästar lottades dagen innan, och vid det här laget var deltagarna så redo för att sätta strategier att de redan innan hästlottningen diskuterade vilka strategier de skulle välja om de fick den eller den eller den hästen. Wow!

De strategier jag bjöd på var olika hinderhöjder 40, 50 och 60 cm – men alla med tävlan i samma klass. Det betyder att eventuell stress kring vilken höjd man ska/förväntas/borde välja istället byttes ut till diskussioner om vad som skulle kunna tänkas vara det klokaste valet. Bakom dem stod en mycket lycklig ridlärare och lyssnade! Det hade fungerat – och jag hade lyckats förmedla hur jag ville att de skulle ta sig an uppgiften. 

På lördagen var det dags för det sista momentet. Morgonen inleddes med att Alexandra red vår lilla terrängbana på idealtid, det vill säga – hon red lugnt och klokt på en av de lugnare ponnyerna och eleverna fick titta och tänka. På armen hade Alexandra min träningsklocka som mäter distans och tid. Efter att hon ridit sin runda visste vi alltså hur lång hennes sträcka varit (eleverna hade också med ögat sett vilka vägar hon tog) och på vilken tid hon ridit den. Detta tog vi med oss till teorisalen och räknade om till meter/minut (vilket är det vanligaste sättet att rida temporidning om man inte ägnar sig åt distansritt, för då är det oftast km/h). 

Förmiddagens ridpass var sedan temporidning i skritt (100 m-tempo), trav (200m-tempo) och galopp 300 m-tempo). Det var en övning som var bekant för de flesta eftersom den funnits med under vårens ridlektioner. Ni som var med i prenumerationen på Ridlektionsmodellen i våras vet hur den gick till, och ni som är med i T1 nu kommer att få den inom några veckor). 

Därefter var det dags att gemensamt använda matematik som strategi. Vi hade räknat fram Alexandras tempo i meter per minut, och vi hade sett henne rida. Dessutom hade nu eleverna själva ridit i olika tempon för att bilda sig en uppfattning om känslan i kroppen. Dessa strategier tog eleverna sedan med sig ut på den avslutande ritten och de gjorde det med absolut glans!

Hindren små – strategierna i fokus!

Som avslutning på hela veckan fick eleverna – enbart för sig själva – fylla i ett papper där de på tre punkter skulle beskriva (för sig själva) vad de var mest stolt över att de gjort under veckan. Och de skrev och skrev! 

Vad är jag mest stolt över? Att det känns som att jag lyckades – om så bara för denna vecka – skapa en atmosfär där öppenhet, diskussioner, strategier, lösningsfokus och horsemanship stod i fokus. Utan någon som helst tvekan! Och kanske, kanske har jag gjort så att dessa elever – i alla fall några av dem – tar med sig dessa tankar ut i skolan, i livet.

Jag tror och hoppas det!

Gänget!

Arbetsmaterial, Pedagogiska tankar och resonemang, Pedagogiska tips, Ridläger, Utbildningsvetenskap

”Dina drömmar är mitt jobb!”

Vill du kicka igång dina ridlägerveckor med en tydlig utbildningsvetenskaplig förankring, så kommer ett fint tips i detta inlägg. Du får också ett arbetsblad att ladda ner och använda om du vill!

Denna modell som bygger på kunskapens tre zoner påminner en hel del om det arbetsblad vi brukar arbeta med på våra ridskolepedagogiska ridlärarfortbildningar. Då gör vi det utifrån lärarrollen och med en något annorlunda vinkling. Här är den utformad för elevrollen; målgrupp barn/ungdomar på ridläger. 

Tanken med detta arbetsblad är alltså att starta upp ridlägerveckan med att uppmuntra elevernas reflektioner kring den egna kunskapen. Vad klarar jag själv? Vad klarar jag med hjälp? Vad vill jag lära mig? 

När du beskriver modellen kan du göra det med stöd av detta inlägg, anpassat till målgruppen. Den gula ringen/spalten har här fått rubriken ”Vad jag vill lära mig” istället för ”Vad jag ännu inte kan”, eftersom syftet är att rikta elevernas fokus mot framtidens kunskaper på ett positivt vis.

Därefter kan diskussionen ledas mot lärande och kunskapsbildning; vad kan man lära sig snabbt och vad behöver mycket tid? Vad ligger nära min nuvarande kunskap, och vad kan jag fastän jag kanske inte trodde att jag kunde det? Eleverna får diskutera och fylla i några saker under varje rubrik.

Detta kanske låter som avancerade diskussioner med barn, men jag vill hävda att det går alldeles utmärkt att föra sådana diskussioner med relativt unga individer. Jag tänker att vi snarare i allmänhet talar för lite med yngre individer om just detta. Utveckling och lärande ska inte vara en magisk hemlighet som de vuxna bär – varje individ ska ges möjlighet att ta del av – och att förstå resonemangen – kring sin egen utveckling!

Eleverna tillåts sedan vara delaktiga i ridlägerveckans utformning genom sina önskemål och målbilder. Arbetar du på det viset får du dessutom den utbildningsvetenskapliga förankringen i form av inkluderingen av barnens perspektiv i ditt barnperspektiv – och där har du en riktigt forskningsaktuell utformning på din barnverksamhet.

Jag brukar sedan lägga till precis det som rubriken för detta blogginlägg säger; Dina drömmar är mitt jobb! För mig är det ett uttalande som stärker att det är jag i min ledar- och lärarroll som bär ansvaret för lärandet – men att jag alltid är öppen för mina elevers perspektiv och drömmar, eftersom det är dem som ger mig mitt arbete.

Under veckan kan man sedan återgå till arbetsbladet då och då, för att se om någonting har hänt (det har det!). Har eleverna skrivit någonting i mittenspalten (klarar med hjälp) som de nu klarar själva? Har eleverna skrivit någonting i den högra spalten (vill lära sig) som de nu klarar med hjälp – det vill säga; har du som ridlärare lyckats fånga upp och göra arbetsdag av dina elevers drömmar? Där får du också med en utvärdering av ditt eget arbete!

Denna modell kan på ett förhållandevis enkelt vis ringa in lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning under en ridlägervecka. Man går på ridläger för upplevelsen – men också för utvecklingen! Denna modell gör det abstrakta mycket konkret och tydligt både för eleverna och för ridläraren!

Jag provade att arbeta på detta vis förra veckan, med elever i ålder 8-12 år. Det gick fantastiskt bra och det gav oss alla väldigt mycket. Jag kommer definitivt att använda det igen. Prova gärna du också! Här kan du låna mitt arbetsblad:

Personligt, Ridläger

Sommartider!

Sommartider betyder ridlägertider i min egen verksamhet. Även om jag (numera) inte sköter allt ”operativt” arbete på egen hand så är jag involverad och engagerad på olika sätt under nio fantastiska, fullbokade, ljuvliga, hästiga veckor här hemma på ridskolan! Högsäsong hos oss, helt enkelt.

Några lägerveckor är helt mina egna, medan jag under andra veckor finns i bakgrunden som ytterst ansvarig. Något som också kommer att ske i bakgrunden under sommaren är påfyllnad av denna sida. Ni kommer inte att märka av det så mycket under sommaren just – här kommer att stå ganska stilla – men när hösten kommer är sidan förhoppningsvis välfylld, med en pott att strategiskt plocka av!

Här kommer en sammanfattning av en del:

  • Förutom de vanliga blogginläggen håller jag på att fylla en förmånlig ”medlemsportal” bakom kulisserna. Den kommer jag att berätta mer om när den är redo att se dagsljus!
  • Webföreläsningar är också något jag förbereder. Onlineverksamheten överlag är under utveckling! 
  • Jag planerar höstens föreläsningsuppdrag, som redan nu är många! Mina möjliga resdagar (långväga) är bokade till mitten av november. Hösten -19 är också den sista terminen då jag gör mina uppdrag till ”studentpris”. Jag kommer fortsatt att vara studerande till dess att jag kring årsskiftet 19/20 tar min Masterexamen i Pedagogiskt Arbete. Jag har då ”testat” mitt utbildningskoncept under cirka två års tid och nu börjat mejsla fram en – enligt mig själv – riktigt bra variant som är den jag kommer att bygga vidare på efter min examen. Det har varit en fantastisk förmån att få göra på detta vis!
  • Två nya halvdagsföreläsningar med två ”nya” inriktningar är i planeringsfasen – kommer till hösten att kunna bokas. En av dem går under arbetsnamnet ”Tillgänglig Ridskola”. 
  • Boken! Ja, den är på gång. Det är bara tiden som är knapp. Men jag lovar att den kommer.

Ja det var lite av vad min sommar kommer att innehålla. Jag kommer att kika in ytterligare en gång inom kort med ett tips på hur du kan kicka igång dina ridlägerveckor på ett riktigt bra vis, med lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning i fokus. Precis det som är utbildningskonceptet Ridskolepedagogik’s signum!

Önskar dig en fantastisk sommar!

Pedagogiska tips, Ridläger, Ridskoleliv

Att tydliggöra tiden

Detta tips är mer ett allmänt pedagogiskt tips än just enbart till ridskolan. Men det handlar också om att använda ridskolans miljö som motivationsfaktor att lära sig någonting man har nytta av i livet, nämligen klockan.

Att lära sig klockan kan vara svårt. Några av mina egna barn har väldigt svårt att få grepp om vad de olika stegen för minutvisaren heter, och ärligt talat – det är inte helt logiskt! Att finna en motiverande faktor till varför man bör lära sig någonting skulle kunna öka förutsättningarna för lärandet. Varför skulle på ridskolan kunna vara att komma ut i tid till sin ridlektion, att få vara med och fodra hästarna etc. Att tydliggöra klockans betydelse så som exempelvis nedan skulle också kunna bidra:

Idéen med de färgglada pilarna har jag inte hittat på själv. De har jag funnit oändliga varianter av på exempelvis bildbanken Pinterest. Ibland har det varit som blomblad och hela klockan som en blomma med stjälk – snyggt! Min variant har pilar, till viss del för att matcha med de vimplar som hänger i taket. Jag upplever personligen att liknande former bidrar till harmoni.

Det går att sätta dessa runt en helt vanlig klocka förstås, men jag beställde en lite extra spännande gör-det-själv-variant hos Fyndiq.se för 129 kr. Man bygger alltså ihop sin egen klocka med hjälp av lösa siffror som klistras på väggen och i mitten ett urverk som hänger fritt. Det medföljer en mall som gör att det är lätt att sätta siffrorna i rätt position i förhållande till varandra.

Bredvid min klocka sitter en instruktion som berättar för de äldre hur de kan hjälpa de yngre att lära. Jag tänker att det bidrar till både lärande och gemenskap, kunskap för livet i en motiverande miljö.

Under sommarens halvdagsridläger jobbar vi lite mer aktivt med klockan i verksamheten då barnen också får dagsschemat i form av bilder på klockor och bilder på aktiviteter. Dessa klockor ska jag nu också uppdatera till samma färgade fält som de som nu sitter på väggen – för ultimat tydlighet. Jag återkommer i frågan!

Vill du använda mina pilar och mina instruktioner till din stallklocka så finns de i pdf-form nedan. För pilarna: Ladda skrivaren med tre papper i färg 1, ett papper i färg 2 och tre papper i färg 3. Skriv ut, klipp ut – och laminera för bättre hållbarhet. 

Och det funkar ju precis lika bra hemma i köket, i klassrummet eller i någon annan fritidslokal än just ridskolans!

Ridläger

Alla vill följa med till Ullared!

Med anledning av alla härliga julshower det delas bilder ifrån just nu inspirerades jag till att skriva om en av de allra roligaste och bästa shower vi gjort hos oss! Vi avslutar varje sommarridlägervecka med show, utklädnad och musik – och de äldsta eleverna (14-17 år) vill alltid överträffa sig själva. Förra året gjorde de verkligen det i showen ”Gunilla Persson söker man i Ullared”.

Historien i sig var ganska skruvad. Det började med Dj Marschmallow, fortsatte till Ullared där Gunilla Persson var på jakt efter en blivande make. Mötte karaktärer som Anette & Ove Sundberg, Jesper & Mia Parnevik, Arga Snickaren (på den arga hästen), Martin Timell & Willy från Bygglov samt givetvis Gunnel & Maritta och Morgan & Ola-Conny. Dessutom dök Alexander Bard & Laila Bagge upp på ett hörn.

f16
Jag hade äran att vara speaker och showmanager i denna fantastiska show 🙂

Våra ungdomar gick all in på ett underbart vis – klädde sig, sminkade sig och övade sin karaktärs egenheter om mimik. Plus förstås ridvägar och ”flow” mellan showens olika akter.

Handlingen gick sedan över diverse akter och historiens storyline gick ut på att Gunilla slutligen stod inför ett val mellan Jesper Parnevik, Ove Sundberg, Arga Snickaren och Willy från Bygglov. Ledsna fruar, förvirrade Ullaredbutiksbiträden klädda i blått och gult och shoppinggalna damer med foppatofflor till tonerna av Drängarnas; ”Alla vill följa med till Ullared, till Ullared!” gav oss ett mäktigt minne för livet!

Denna show är så rolig – igenkänningsfaktorn är så stor – att den lätt skulle passa på de stora arenorna! Vi har inte gjort slag i saken att ansöka eller försöka själva ännu, men om chansen skulle dyka upp sammankallar vi lätt gänget igen och kör – eller hur ungdomar? 🙂

u80

 

 

Pedagogiska tankar och resonemang, Ridläger, Ridskoleliv, Yngre barn på ridskola

Halvdagsridläger – ett riktigt äventyr för de yngsta!

Ridläger är helt klart årets höjdpunkt i ridskoleverksamheten, tycker jag, och det är klart att även de yngsta ryttarna ska få uppleva det – på sina villkor! Idag vill jag rikta särskilt fokus mot ridläger för de allra yngsta eleverna i ålder cirka 3-5 år. Hos oss i form av halvdagsläger. 

Vecka 27, förmiddagar. Måndag – fredag 9.00-13.00 på Björkviks Ponnyridskola är det de yngsta som intar ridskolan!

ridläger

Vi är extra noga med den pedagogiska planeringen för de allra yngsta, och vi jobbar mycket med tydliggörande pedagogik i form av bilder. Jag brukar uppdatera materialet något varje år eftersom jag strävar efter att alltid vara både vetenskapligt förankrad och att utvärdera erfarenheter från tidigare år.

Ett halvdagsridläger ser vi som en fin möjlighet att erbjuda våra yngsta elever en buffé av allt roligt man kan göra tillsammans med hästar. Vi gör helt enkelt lite av mycket! Och vi håller hårt i tanken ”hur gör vi det möjligt för de små barnen?” att göra saker så mycket ”på riktigt” som möjligt, i ett lustfyllt lärande på rätt nivå.

Föräldrar deltar tillsammans med barnen, men barnen är alltid i fokus och föräldrarna är medhjälpare, eller ”livlinor” som vi kallar dem på skoj. Vi har lyckats hitta en så fin balans i just det här hos oss och vi är så glada att så många fantastiska föräldrar vill tillbringa sina dagar tillsammans med sina barn på ridläger hos oss. Några har till och med sagt att det har fungerat som ”teambuilding” inför livets alla andra bestyr tillsammans. Så härligt!

Ibland kan föräldrarna dra sig undan, ta en kaffe och njuta i solen eller ta en promenad, och ibland krävs mer aktiv närvaro. Vi anpassar efter individ och behov!

5

Veckans schema är mycket varierat och därför kommer scheman i form av bilder mycket väl till pass. En målsättning och något vi alltid strävar efter då vi arbetar med framför allt de allra yngsta barnen är att de ska kunna navigera sig fram genom ridskolans verksamhet utan att behöva fråga ”vad står det där?”.

11

Veckan har ett översiktsschema med både text och bilder som lämnas ut till varje familj på den första dagens första samling. Därefter har varje veckodag ett eget lite mer detaljerat schema som visas för barnen varje dag. På dagens första samling visas det inför det som ska hända och på dagens avslutande samling visas det som en sammanfattning av vad vi gjort under dagen. Inramning, tydlig början och tydligt avslut.

När en vecka har passerat har de små barnen fått prova på att både rida ”dressyr”, barbacka, ”hoppning”, ”handy horse” (WE-inspirerat), rida ut, åka häst- och vagn, sköta ponnyerna, mocka, släppa ut och in från hage, ha teorimoment om foderlära, pyssla ihop egna hästar av toarullar och garn. Med mycket mera. Allt i lagom korta sekvenser.

22

Veckan avslutas sedan med höjdpunkten – en avslutningsshow – barnen får då rida utklädda till valfri figur till egen vald musik som spelas i högtalarna. Och de får bjuda in hela släkten om de vill!

27

30

Om barn ska ses om ”kompetenta” eller ej tvista de lärde 🙂 Men jag hävdar bestämt att med rätt förutsättningar har yngre barn möjlighet att utföra så mycket mer än vad man kanske först kan tro. Och visst ska de få chansen! På barns vis.

Snart är det ridlägersommar igen! Och jag har faktiskt några platser kvar på det ridläger jag själv ska ha vecka 27 förmiddag, 3-5 år. Vill ditt barn (och du) vara med? Skicka ett mail till info@bjorkviksponnyridskola.se

Vi ses i sommar!