Personligt

Sommartider!

Sommartider betyder ridlägertider i min egen verksamhet. Även om jag (numera) inte sköter allt “operativt” arbete på egen hand så är jag involverad och engagerad på olika sätt under nio fantastiska, fullbokade, ljuvliga, hästiga veckor […]

Pedagogiska tips

Att tydliggöra tiden

Detta tips är mer ett allmänt pedagogiskt tips än just enbart till ridskolan. Men det handlar också om att använda ridskolans miljö som motivationsfaktor att lära sig någonting man har nytta av i livet, nämligen […]