Föreläsningar och kurser

Året 2019

Ett bra sätt att ”stänga” och avsluta ett år är att skriva en sorts “årskrönika”. Det är därför precis vad jag tänker göra här. Det blir ingen exklusiv historia – men väl en återblick och […]

Personligt

Så har vi alltid gjort…

Under hösten kommer vi här på ridskolepedagogik.com att fokusera en del på begreppen tillgänglig lärmiljö och individuell anpassning. Vi kommer att syna olika områden av ridskolans utbildningsverksamhet utifrån dessa båda.  I en utbildningsverksamhet som bygger […]

Personligt

Sommartider!

Sommartider betyder ridlägertider i min egen verksamhet. Även om jag (numera) inte sköter allt “operativt” arbete på egen hand så är jag involverad och engagerad på olika sätt under nio fantastiska, fullbokade, ljuvliga, hästiga veckor […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Ridskolan som sociokulturell arena!

Den forskningsaktuella utbildningsvetenskapen utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande. Med detta menas – enkelt förklarat – att den sociala omgivningen och kulturen är det som är mest avgörande för hur individens utveckling och lärande […]