Personligt

Sommartider!

Sommartider betyder ridlägertider i min egen verksamhet. Även om jag (numera) inte sköter allt “operativt” arbete på egen hand så är jag involverad och engagerad på olika sätt under nio fantastiska, fullbokade, ljuvliga, hästiga veckor […]

Pedagogiska tankar och resonemang

Ridskolan som sociokulturell arena!

Den forskningsaktuella utbildningsvetenskapen utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande. Med detta menas – enkelt förklarat – att den sociala omgivningen och kulturen är det som är mest avgörande för hur individens utveckling och lärande […]

Personligt

Det vi inte ser!

Med risk för att upplevas lite väl abstrakt i början här nu, så ska jag skriva detta inlägg. Delvis baserat på ganska avancerade forskningsmetodologiska resonemang, men delvis också baserat på en vanlig dag på ridskolan. […]