Individuell anpassning i grupp

Min vision och mitt mål att skapa en tillgänglig ridskola där elever som är i behov av individuell anpassning i grupp har möjlighet att få det, kommer både genom min yrkesroll som pedagog och genom min högst personliga upplevelse av att vara förälder till barn som allt för många gånger stått utanför de verksamheter som varit till för “alla”.

Så skrev jag i ett tidigare inlägg. I detta inlägg tänker jag att jag ska ge exempel och några tips på hur man skulle kunna arbeta med individuell anpassning i grupp på ridskolan. Men innan jag gör det behöver jag först svara på den allra vanligaste frågan jag får när jag pratar om detta;

Men tar det inte en faslig massa tid?

Det kan det förstås göra i början. Innan man kommit in i tänket, innan man hittat strukturen och arbetsformerna. Men inte sedan. Och det är det som måste vara fokus; Hur skapar vi en ridskola där detta aldrig blir en fråga om tid? Det är (liksom jag hävdar att trygghetsarbetet är) en ständigt pågående process, en atmosfär som ska genomsyra verksamheten. Det är inte en arbetsuppgift, även om det kan bli någons arbetsuppgift att vara samordnaren. Vi kommer till det.

Jag behöver också förtydliga skillnaden mellan att skapa tillgängliga lärmiljöer på ridskolan och att göra individuella anpassningar i grupp. Tillgängligheten är också en ständigt pågående process, en atmosfär som genomsyrar verksamheten, men mer på gruppnivå. Individer kan hjälpa till att synliggöra områden där tillgängligheten behöver förbättras. Det är ofta så det går till; Man upptäcker ett behov – man anpassar omgivningen och miljön så att den inte bara blir bättre för just den som visat eller uttryckt behovet, utan för alla. Ett exempel kan vara att en elev uttryckt en oro och rädsla för att de känns trångt att rida i grupp. Ridläraren börjar därefter anpassa alla ridlektioner så att det alltid blir bättre struktur på lektionerna och längre avstånd mellan hästarna. Det blir helt enkelt en förbättrad arbetsmodell – och en förbättrad arbetsmiljö för alla. Som exempel, taget ur min egen verksamhet.

Individuell anpassning i grupp är nästa steg i tillgängligheten skulle man kunna säga. När det behövs göras någonting specifikt för en individ som ger resultatet att det fungerar för den individen att fortsätta att vara i gruppen, när det kanske var på väg att inte fungera. Gruppen vet oftast inte alls att detta sker – och det är det allra bästa. Vi kommer till exempel snart.

Hur vet man vilka individer som är i behov av denna anpassning? Ja egentligen är det väl precis varenda en, brukar jag tänka. För alla är ju individer som behöver olika saker av mig som ridlärare för att det ska fungera för just dem i gruppen. Men några kommer att uttrycka det på ett mer tydligt vis. 

Hur möter vi de rädda eleverna? Eller de som upplevs utåtagerande? Eller de som talar ett språk vi inte kan tala? Det finns inga universalsvar, varje situation är helt unik och kräver närvaro, delaktighet och personligt engagemang. Ett detektivarbete, ett pusslande, ett lösningsfokus – och mest av allt en vilja att göra det!

Jag tänker att en bra början är att ridskolan visar sig öppen inför det faktum att alla individer är olika och att vi som arbetar på ridskolan verkligen vill och önskar att alla känner sig sedda. Vi har på vår hemsida skrivit en särskild sida för just detta – läs gärna här.

Jag tänker också att – även om jag alltid förespråkar kollegial samsyn – en person i personalgruppen får den formella rollen att ha kontakten med de elever/vårdnadshavare som väljer att ta denna kontakt. Det är också den personen som ansvarar för att informationen når övriga berörda i personalgruppen – eftersom det är viktigt att det når ända ut i verksamheten.

Jag tänker även att det är viktigt att följa upp över tid och att utvärdera tillsammans med elev/vårdnadshavare då och då, checka av och kolla om vi fortsatt är på rätt spår – eller om vi ska tänka om och tänka nytt. Vi vill ju alltid sträva efter att se elevernas potential!

Även i de fall detta inte sker via elevens/vårdnadshavarens egen kontakt kan det ske. Vi som ridskolans personal bör ständigt arbeta utforskande och med målet att alltid utveckla vår verksamhet. Vi har så många användbara verktyg till det! Hos oss har vi numera väldigt många individuella anpassningar i grupp. De flesta märks inte alls för den stora massan. Det syns helt enkelt som väl fungerande ridgrupper. Tack vare ett gediget arbete bakom kulisserna, mot bakgrund av både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Jag kan förstås inte gå in på dem i detalj, men jag kan ge allmänna exempel:

Att låta en elev rida på en särskild häst exempelvis. Eller att låta eleven rida på någon av tre (på förhand kända) hästar. Eller att alltid skicka ett meddelande innan lektionen till eleven/vårdnadshavaren med information om vilken häst det blir idag.

Det kan vara att skicka lektionens planering i förväg till någon (för planen har du ju ändå redan gjort, eller hur?). Eller att presentera lektionens upplägg i några enkla punkter.

Att fundera över hur elevens energinivåer under en dag påverkar tidpunkten för ridningen och att erbjuda en tidpunkt som passar bättre. Att ge eleven en egen rutin att följa före och efter ridlektionen.

Och viktigast av allt – ATT SE ELEVEN som den fantastiska individ den är, att vara mån om denna personliga kontakt. Att flera gånger under varje lektion faktiskt möta varje individ, prata med varje elev, peppa, stötta, uppmuntra! Mitt i allt annat tillgänglighetsarbete som ständigt pågår runtomkring.

Jag brinner för tillgängliga lärmiljöer och individuell anpassning på ridskolan, jag anser mig aldrig fullärd utan i ständig egen process. Jag lyckas inte alls alltid, men de gånger jag lyckas är känslan av lycka enorm!

Vill ni prata individuell anpassning i ridgrupp med mig, passa gärna på när vi ses i något utbildningsforum någonstans i Sverige. Jag kommer inte att ha alla svar, men kanske några tips på vägen. Jag bollar gärna tankar med er. För allt som skulle kunna gynna någon ridelev på någon ridskola någonstans är värt så oerhört mycket!

Läs gärna mer här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-och-sarskilt-stod och klicka dig vidare på de länkar som finns!

Vad har du för tankar om detta?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.