Hur?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Hur har jag tänkt lägga upp skrivandet här på min sida? Ganska fritt! Sidan är i bloggformat och jag kommer att skriva tankar som kommer  från mitt arbete som dels ridskolechef och dels undervisande ridlärare på min ponnyridskola. Jag kommer  att skriva om mina tankar kring ledarskap och relationer både i förhållande till hästar, elever och personal, och jag kommer att skriva om mina tankar kring den pedagogik som kommer från mina studier på avancerad universitetsnivå. Viktigt är dock att fokus alltid ligger på mina tankar kring varje ämne. Jag hävdar inga absoluta sanningar!

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!