Varför?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Varför vill jag skriva om ridskolepedagogik? Den frågan har egentligen väldigt många svar. Jag vill skriva om mina tankar för min egen del givetvis! Det är ett sätt att befästa de bra tankarna och att sortera ut de mindre bra. Jag har alltid tyckt att skrivande ger mig en bra överblick. Jag har i och med mina pedagogiska universitetsstudier i kombination med mitt praktiska arbete på ridskolan en ganska unik möjlighet att kombinera de båda världarna på ett vis som inte är tillgängligt för alla. Jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling pedagogiska tankesätt, kunskaper och färdigheter som också kan komma andra pedagogikintresserade till stor nytta och användning. Jag vill gärna dela med mig av det! Det är därför också ett svar på frågan, varför?

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!