För vem?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

För vem vill jag skriva detta? Vilka personer kan tänkas ha glädje, nytta och användning av mina tankar? Alla som är intresserade av pedagogik på ridskola! Kanske kan elever på min egen ridskola titta in och få en extra förklaring på något de gjort på en lektion och funderat kring. Kanske elevernas föräldrar som suttit vid sidan om och tittat. Kanske min personal vill läsa mer om de tankar som ligger till grund för det jag försöker förmedla på våra personalmöten. Kanske någon helt annan? En ridlärare på en annan ridskola som funderar kring sin egen pedagogik, en elev eller en förälder från någon annanstans. Eller kanske till och med någon som sysslar med utbildning av de som ska utbilda. Det vore en ära att en gång få vara en av dem!

Det finns inte möjlighet att kommentera mina inlägg och det är ett högst medvetet val. Kommentarer och diskussioner i cybervärlden löper enligt min uppfattning en väldigt stor risk att urarta till att bli otrevliga istället för givande och utvecklande. Min tanke är att denna sida istället ska läsas som en bok eller en tidning och att diskussionerna hamnar där ni finns, ute i verkligheten!

Under rubriken Vad? skriver jag om min förhoppning av vad denna sida ska tillföra er, under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet och under rubriken  Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här.

Jag är glad att du vill läsa!