Vad?

Frågorna ”vad?”, ”varför?”, ”hur?” och ”för vem?” är centrala inom pedagogiken. Vad vill jag lära ut?, varför vill jag lära ut det?, hur ska jag lära ut det? och för vem vill jag lära ut det? Att tänka i de banorna och att ställa sig de frågorna gynnar i allra högsta grad pedagogiken vid lärsituationer! Prova och se!

Vad är det då jag vill med ridskolepedagogik.com? Först och främst givetvis att få ner och ut mina tankar om pedagogik i ridundervisning! För egen del, absolut! Jag är en evig studerande och jag tror att den bästa läraren är den som förstår att den själv har något att lära av varje dag. Att skriva om mina tankar och idéer är ett sätt att slipa dem ytterligare.

Men det är något ännu mer än så! Jag vill visa på ett perspektiv på ridundervisning som jag många gånger upplevt saknas, helt eller delvis i ridskolevärlden. I mitt sökande efter min egen personliga stil inom ridundervisningen är jag glad att jag fann jag den väg jag ville gå. Det är inte den högt tävlingsmeriterade, prestationsinriktade vägen – det är grundskolan som är min nisch! Det är den genuina förståelsen för ridningens och hästkunskapens grunder jag vill ägna mig åt – och förmedla – på olika vis.

Det sägs att Albert Einstein sa ”If you can´t explain it simply, you don´t understand it well enough” och det har kommit att bli min definition av pedagogik; Det du ska lära ut det ska du kunna så bra och så genuint att du kan servera det på olika sätt med olika djup så att det passar olika deltagare vid olika tidpunkter. Om du har förmågan att snabbt analysera varje lärsituation och servera kunskapen på det sätt som allra bäst lämpar sig beroende av personer och situationer – då har du lyckats!

Svaret på frågan Vad? är alltså att med ridskolepedagogik.com vill jag förmedla min definition av pedagogik i ridundervisning.

Under rubriken Hur? beskriver jag hur jag har tänkt att lägga upp skrivandet, under rubriken Varför? presenterar jag lite fler tankar om varför jag vill göra det här och under rubriken För vem? kan du läsa om hur jag tänker att olika personer kan ha glädje, nytta och användning av mina tankar.

Jag är glad att du vill läsa!