Ridbana-bingo.

Här kommer ett tips på en rolig och lärorik övning för de allra yngsta eleverna!

På vår ridbana har vi bilder vid varje bokstav. Det är många ridskolor som har det. Mycket bra för de elever som behöver bilder istället för bokstäver! Av bilderna har jag gjort en övning som är en sorts blandning mellan memory och bingo.

När gruppen skrittar det sista varvet på ridlektionen får de i uppgift att titta på alla bilder de går förbi – och att försöka minnas dem. När vi sedan kommer till stallet får de ett papper (se nedan) med dessa bilder, plus några bilder som inte alls finns med på ridbanan. De får (kanske tillsammans med förälder) kryssa för de bilder de minns att de sett på ridbanan. Övningen avslutas sedan med att jag går igenom bild för bild på mitt eget papper och kryssar för, samtidigt som barnen hjälper mig och tittar på sina egna papper.

Här blandas ridteori med något små barn ofta är väl bekanta med; bilder och memory. De brukar också vara väldigt bra på det! Alla som spelat memory mot en treåring vet hur svårt det kan vara att vinna 🙂

Den kunskap de får med sig här är att de lär sig vilka bilder som finns, troligen också ungefär var de sitter på banan. Och genom det får de en helhetsbild som de sedan har god användning av vid andra tillfällen då de ska öva olika ridvägar mellan dessa bilder.

ridbanabingo