Hur rider man in en shetlandsponny?

En fråga jag får ganska ofta är hur vi gör när vi rider in och utbildar våra shetlandsponnyer.

Vi har på ridskolan sju shetlandsponnyer som alla går för fina hjälper  – i trevlig form – i alla gångarter och hoppar banor med olika hindertyper både på ridbana och i naturen. De flesta av dem har varit  insuttna när de kommit till oss. Några har varit lite mer ridna, men inte skolade. Vi har i de flesta fall gjort större delen av jobbet här hos oss.

ban5
Vävsla Concorde är den av våra shetlandsponnyer som varit mest skolad från första anställningsdag. Många andra har vi ridit in/utbildat här hos oss.

Det korta svaret på frågan är förstås; Vi gör som vi skulle gjort om vi utbildat vilken annan häst som helst. För så är det ju. Men i och med dess storlek krävs det förstås en något modifierad aktivitet. Och det är den jag tänkte berätta lite om idag! Vi bygger vår inridning och utbildning av shetlandsponnyer på tre viktiga komponenter för vilka ridläraren är en tydlig samordnare/ledare.

I och med shetlandsponnyns storlek behövs en ryttare i mindre format. Mycket av skolning kan man göra vid töm och promenader, men just när det kommer till ridning så behövs ju faktiskt en ryttare. Vi har god hjälp av vårt fina system av små ryttare, det vill säga – börjar man rida vid tre-fyra års ålder har man hunnit skaffa ganska goda kunskaper vid nio-tio års ålder. Kunskaper som tillsammans med en erfaren ridlärare kan överföras till en oerfaren ponny. Vi har många gånger tagit hjälp av de av ridskolans elever som visat god känsla och förståelse för hästar och ridning, samt lyhördhet för ridlärarens instruktioner. Dessa har vi ”parat ihop” med våra oerfarna shetlandsponnyer. Det är en viktig del.

dr7
Dressyrprogramridning på fantastiska Julle!

Om ponnyn från start inte varit mer än insutten så har vi också tagit hjälp av en erfaren ledare som finns vid ponnyns sida för att agera mellanhand mellan ridläraren och ryttaren. Det behöver vara en ledare som är införstådd i vårt koncept och som enbart agerar efter vad som är förutbestämt. Det behöver alltså finnas en mycket god kommunikation mellan ridläraren som är den som leder utbildningen och ledaren som finns närmast ponnyn. Det är den andra viktiga komponenten.

Den tredje viktiga komponenten är att vi också har tagit hjälp av ridskolans redan utbildade och erfarna ponnyer. Vi har ett ganska tydligt lektionssystem hos oss, som är byggt på en välkänd struktur (läs gärna inlägget om lektionsplanering i helheter och delar – ett system vi med framgång tillämpar hos oss). Här nyttjar vi det faktum att hästar är flockdjur – vilket ju är ett vedertaget sätt att rida unghästar på – men inte bara på det viset att vi låter oerfaren häst följa med erfaren häst utan också att med stor precision från vår sida (ridlärare – ledare – ryttare) göra ridlektionsuppgiftens arbetsbeskrivning tydlig. Vi rider alltså in och skolar våra shetlandsponnyer i det strukturerade lektionssystemet – från nybörjargrupp och uppåt avancerar de på samma vis som våra elever.

j3
Shettiskadrilj på familjedag!

Ett exempel: Då vi vill att vår oerfarna shetlandsponny ska lära sig framåtdrivande skänkel samordnar vi det så att ponnyn placeras längst bak i ridlektionsledet (bakom utvald erfaren lektionsponny), ridläraren ger röstkommando (som ponnyn känner igen från  ett inarbetat mönster, exempelvis promenader och annat arbete vid hand) – ledaren ser till att ryttaren (som ju är ett barn) använder rätt och lagom stor hjälp i exakt samma sekund som ridläraren säger ordet och samtidigt som den erfarna ponnyn går framåt. Detta gör då att vår oerfarna ponny hör ett välbekant ord, känner en flockkänsla inför det framförvarande ponny gör, samtidigt som en obekant känsla (ryttarens skänkel) upplevs – men enbart förnims. Ponnyn går då på det välbekanta (röst/flock) och efter tillräckligt antal gånger blir även det obekanta (skänkeln) bekant.

Resten är nog ganska lätt att räkna ut; Vi skalar systematiskt bort det som inte längre behövs till dess att vi bara har skänkeln och ryttaren kvar. På det viset arbetar vi oss lugnt och metodiskt igenom allt en lektionsponny behöver kunna och slutligen har vi en väl skolad ponny i litet format!

Vi är nämligen helt övertygade om att shetlandsponnyer är världens bästa barnponnyer, alldeles särskilt om de har en tydlig arbetsbeskrivning att följa! Vi har märkt att många av de shetlandsponnyer vi köpt liksom har levt upp av att få en verklig arbetsuppgift. Kort och gott – vi älskar shetlandsponnyer!


 

PS. Läs också gärna inlägget Att kunna se mina hästar i ögonen