Pedagogisk grundsyn.

Idag ska jag skriva några rader om något jag tycker är väldigt viktigt för framtidens ridskola: Ridskolans pedagogiska grundsyn.

Jag brukar förklara den pedagogiska grundsynen som ”skuggan som alltid följer dig” i utbildningssammanhang. Oavsett om du som ridlärare vill det eller ej, oavsett du vet om det eller ej så visar du din pedagogiska grundsyn genom hur du agerar och det du gör (faktiskt kan det också ibland vara genom det du inte gör) på ridskolan. Eftersom det är på det viset så gör vi ridlärare ju ganska klokt i att ta kontroll över vår pedagogiska grundsyn – så att vi är medvetna om vad vi visar. Så att vi till och med kan styra det till att bli det vi vill visa. Ja faktiskt bör hela ridskolan ta kontroll över sin pedagogiska grundsyn, tänker jag!

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om att hitta sitt ord, vilket skulle kunna räknas som en introduktion till pedagogisk grundsyn.

Vad är då egentligen en pedagogisk grundsyn? Maltén (1997) beskriver det i boken Pedagogiska frågeställningar utifrån fem aspekter; Kunskapssyn, etiksyn, människosyn, samhällssyn och synen på den pedagogiska processen; utbildningen (Maltén, 1997, s. 84). Jag brukar fokusera på människosynen, kunskapssynen och synen på utbildningen. Givetvis finns ändå alltid etiksynen och samhällssynen också med, eftersom allt hänger ihop.

pedagogisk-grundsyn
Pedagogisk grundsyn på ridskolan!

Vid en liten eftertanke – Visst är det verksamhetens pedagogiska grundsyn våra kunder och elever söker? Inte uttryckligen kanhända, men går man till sig själv och funderar vad det är man vill veta eller uppleva i en verksamhet så kanske man kommer fram till följande svar:

Visst är det trevligt att alltid bli vänligt och professionellt bemött? Om verksamheten utgör sig för att vara ett utbildningsforum, visst vill man då ha en aning om hur kunskapen där ser ut? Och när det kommer till undervisningssituationen, visst ger det en viss trygghet att veta hur upplägget kommer att se ut? Jo så är det nog!

ridlektion2
Den pedagogiska processen.

Att visa sin pedagogiska grundsyn kan man göra på många vis. Det behöver inte vara med ord. Men för att kunna visa den utan ord, behöver man nog ändå för sin egen del (och för personalgruppen på ridskolan) sätta ord på den först!

Jag kommer att skriva särskilda inlägg framöver om de tre delar jag fokuserar på mest. Och så småningom också några saker att fundera på när det gäller att nå ut med den pedagogiska grundsynen, så att våra mottagare uppfattar det vi tänkt att de ska uppfatta och inget annat. Tills vidare får du gärna fundera över din människosyn, din kunskapssyn och din syn på den pedagogiska processen!

 


Litteratur:

Maltén, A. (1997). Pedagogiska frågeställningar. Lund: Studentlitteratur.