Efterlysning till studie – yngre barn på ridskola!

Jag är nu i full gång med min egen studie om yngre barn på ridskola. Studien är mitt examensarbete i masterprogrammet i pedagogiskt arbete (Linköpings Universitet) och består av två sammanhängande delar:

  • Yngre barns perspektiv på ridskolans verksamhet 15 hp (pågår nu).
  • Ridlärares barnperspektiv på ridskolans verksamhet för yngre barn 15 hp (HT-19).

Som ni ser ovan är det samma verksamhetsområde som belyses men ur två olika perspektiv. Ingången är kvalitativ vilket kortfattat betyder att frågeställningarna berör individers uppfattningar och tankar om ett specifikt fenomen (ridskolans verksamhet).

Jag har valt att börja med att låta barnen komma till uttryck, för att i nästa steg (HT -19) komplettera med ridlärare. De två delarna tillsammans utgör alltså avslutningen på min masterexamen i pedagogiskt arbete.

Min just nu pågående studie söker fler informanter! 

Att möta de yngre barnen och att låta dem komma till uttryck (närma sig deras perspektiv) tänker jag utgör ett viktigt kunskapstillskott för att kunna skapa en verksamhet anpassad för just dem. Den moderna barndomssociologin är också mycket tydlig med att forskning skall bedrivas inte bara om och för barn utan i allra högsta grad med barn. En viktig del av min studies syfte är därför att arbeta för att presentera en atmosfär och en upplevelse hos de yngre barnen att de är viktiga medforskare. 

Jag söker alltså ridskolor där det finns ridverksamhet för barn i förskoleålder för att (så snart som möjligt!) möta barnen. 

När jag gör mina besök på fältet på detta vis är det viktigt att poängtera jag inte är där i rollen som ridlärare eller ridlärarutbildare, utan i en mycket tillbakadragen roll där barnens uttryck är det som står i fokus. Inom området fältforskning som är min metodansats kallas det ibland att ”sätta sig själv inom parentes”. Besöken föregås givetvis av godkännande av både barnen själva och deras vårdnadshavare och en del annan formalia – forskningsetik är mycket viktigt! 

Är du ridlärare för yngre barn? Med yngre barn menas här barn i förskoleålder, det vill säga 1-6 år. Skulle det vara möjligt att göra besök hos dig? Hör av dig till mig på maria@bjorkviksponnyridskola.se så får du mer information om önskat upplägg och tillvägagångssätt. 

Stort tack!

Vad har du för tankar om detta?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.