Pedagogisk grundsyn.

5 april, 2018 Maria Falck 0

Idag ska jag skriva några rader om något jag tycker är väldigt viktigt för framtidens ridskola: Ridskolans pedagogiska grundsyn. Jag brukar förklara den pedagogiska grundsynen […]

Hypotes!

12 mars, 2018 Maria Falck 0

En av mina förstudier till höstens magisteruppsats är en kvantitativ undersökning av sambandet mellan små barn på ridskola och den undervisande ridskolepersonalens pedagogiska utbildning. Till […]

Vad och varför?

6 mars, 2018 Maria Falck 0

Ett litet smakprov från en av mina föreläsningar. Vad är ridskolepedagogik och varför behöver vi det? När vi ses berättar jag mer!

Spridning!

11 februari, 2018 Maria Falck 0

I fredags var jag på Ridsportens Hus, Strömsholm och pratade om pedagogisk ridskoleverksamhet med inriktning mot mitt specialområde små barn på ridskola. I och med […]

En period av kunskapsinhämtning.

6 februari, 2018 Maria Falck 0

Material och presentation inför fredagens ridskolechefsträff står redo och klar! Jag ska prata om utbildningsvetenskap, pedagogisk grundsyn, några teoretiska tankemodeller  att tillämpa på ridskoleverksamhet och […]