En period av kunskapsinhämtning.

6 februari, 2018 Maria Falck 0

Material och presentation inför fredagens ridskolechefsträff står redo och klar! Jag ska prata om utbildningsvetenskap, pedagogisk grundsyn, några teoretiska tankemodeller  att tillämpa på ridskoleverksamhet och […]