Caprilli – en gåva till ridskolan!

Caprilli är väl en gåva till ridskoleverksamheten!

Att blanda dressyr, markarbete och hoppning är både otroligt lärorikt och väldigt roligt för alla inblandade. Dessutom går det att göra det i en helt oändlig mängd kombinationer och varianter. Min (och elevernas!) favorit är en bana jag hittade på för några år sedan, och som vi fortfarande använder med jämna mellanrum. Det händer till och med att elever som bokar privatlektion specifikt önskar just denna bana!

Denna bana innehåller en mängd variationer i olika bemärkelser. Den sträcker sig från en äventyrlig styrövning för de allra yngsta upp till en ganska svår variant i alla gångarter och med täta växlingar för de äldre. Precis så tycker jag att de allra bästa ridskoleövningarna ska vara – innehålla möjligheter inom ett brett spann.

Övningen täcker mycket mark, det vill säga att vägarna är lagda så att det tar lång tid att ta sig från start till mål – men utan att vägarna korsas. Det gör att en hel ridgrupp kan hållas sysselsatt utan att krocka med varandra och att den stillastående väntan blir minimal. Att hållas sysselsatt och i rörelse innebär dock inte att det är hårt fysiskt arbete det är tal om. Jag föredrar – som ni nog har läst tidigare – övningar där hjärnan jobbar mest.

Jag har tidigare skrivit några olika inlägg om hur jag tänker kring lektionsplanering och ridövningars utformning och uppbyggnad. I kategorin VECKANS ÖVNING har jag samlat dessa inlägg. Läs särskilt inlägget Ridlektioner: Struktur med variation!

Istället för en banskiss kommer här en liten film på banan! Notera att det är en privatlektion som filmats (tack Amy Ingelman) och att ridlärarens (mitt) sätt att instruera frångår de som är riktlinjerna för ridskoleridning i grupp. En individ är i fokus hela tiden och därav kan övningen så att säga ”pratas igenom” på ett annat vis.

Titta på filmen och försök att tänka er banan som ridövning på olika ridskolenivåer. Om ni läst det länkade inlägget ovan vet ni också vad jag menar med grundvägar och tilläggsvägar. Filmen visar banan avslutningsvis i sin helhet.

Fundera på hur den fram till dess varit uppbyggd! Fundera på vilka vägar som är grund- och vilka som är tilläggsvägarna. Fundera kring hur vi arbetat med att bygga upp både elevernas och hästarnas förståelse för övningen. Och ge er sedan gärna ut och prova denna övning på ridskolan!

Lycka till!

 


(Film från ridlektion i grupp blir kanske ett projekt att ordna till våren!).