Ridskola + pedagogik = sant!

För dig som vill se hur ridskolepedagogik till vardags tar sig ut i praktiken, besök gärna  också ridskolan Björkviks Ponnyridskola med tillhörande facebook och instagram.

I snart tolv år har denna min ridskola funnits och det är där de allra flesta idéer föds. Idéer som sedan manglas genom utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp, utvecklas, provas igen och därefter sprids. Ingenting lämnas åt slumpen, allt är noga genomtänkt provat och utvalt!

Som jag brukar säga: Jag har i och med de pedagogiska universitetsstudierna i kombination med det praktiska arbetet på ridskolan en unik möjlighet att kombinera de båda världarna på ett vis som inte är tillgängligt för så många. Det är fantastiskt inspirerande att liksom länka ihop två världar på detta vis, och jag har genom åren insett att denna kombination har gett mig en stor samling pedagogiska tankesätt och kunskaper som också kan komma andra ridskolepedagogikintresserade till stor nytta och användning.

Många år av envist arbete och studier, en dröm och ett mål som sattes tidigt; på så vis växte först Björkviks Ponnyridskola fram, och ur denna sedan Ridskolepedagogik. Idag  och i framtiden är tanken att de båda ska verka sida vid sida. Därför att teori och praktik går hand i hand, och att ridskola plus pedagogik är lika med sant!

En del av de händelser som planeras för Ridskolepedagogik i det närmaste kommer att ha sin bas på ridskolan – håll utkik. Det känns riktigt fint att ha en egen pedagogisk ridskola att bjuda in till! En del saker kommer att ske på andra håll. Och frågar du mig så är det mesta alltid möjligt!

ban4 - kopia