Att se med barnens glasögon!

almaglasögon1

Att ta barns perspektiv innebär helt enkelt att se genom barnens glasögon! Jag har tidigare skrivit om perspektivtagning och skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv.  Läs det gärna igen!

Utgångspunkten i ridundervisning för barn ska, enligt mig, vara en ständigt växling mellan barnperspektiv (det du tänker är det bästa för barnen) och barns perspektiv (så som barnen verkligen uppfattar din undervisning – genom sina glasögon). Det ena perspektivet utvecklar det andra – och tvärtom – och växlingarna utvecklar ditt sätt att både förhålla dig till och att undervisa barn.

Bilden ovan visar även två andra viktiga komponenter i ridundervisning i allmänhet och för barn i synnerhet; Konkretisering (de faktiska glasögonen) och visualisering (bilden talar – du glömmer nog inte begreppet barns perspektiv/att se genom barnens glasögon i första taget!?).

Om det och en hel del annat ska jag prata på en ridskolechefsträff på Strömsholm om ett par veckor.

Vi kanske ses där?