Beprövad erfarenhet.

Häromdagen skrev jag ett inlägg om att vila på en vetenskaplig grund och om mitt val att tillägna mig akademiska studier. Idag ska jag skriva om den andra viktiga beståndsdelen i mitt arbete; beprövad erfarenhet.

En utbildning på lika delar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kärnan i en framgångsrik skolutveckling (Skolverket, 2015). Detsamma tänker jag bör gälla ridskolan och dess utveckling. Det är också den tanken som ligger till grund för denna min filosofi om ridskolepedagogik.

Beprövad erfarenhet har inte någon exakt definition enligt skollagen, men det kan förklaras som kunskap som uppkommit över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad. Kunskapen ska vara allmän och generaliserbar, det vill säga fungera på många olika skolor (Skolverket, 2015).

Samvaro med hästar tänker jag handlar till stor del om beprövad erfarenhet. Genom hundratals år har människan samverkat med hästar på olika vis och på det viset skapat en beprövad erfarenhet. Vi som arbetar på ridskolor har blivit skolade in i denna beprövade erfarenhet och vi för den vidare till dem som idag är våra elever. Beprövad erfarenhet kan leva länge över tid och fortfarande vara aktuell. Kunskaper om djuret häst, dess instinkter och beteenden är exempel på detta, tänker jag.

I undervisning finns också beprövad erfarenhet. Undervisningsmetoder och modeller som använts ”i alla tider” kan fortfarande fungera idag. Här vill jag dock lyfta en viktig tanke! Risken för stagnation är mycket stor, om man i undervisning och utbildning alltid gör som man alltid gjort. Omvärlden är i förändring och här gäller det att hänga med! Alla är inte med mig i den tanken. Många är det.

En klok förskolechef och rektor sade en gång till mig att vi inte kan utbilda våra barn på det vis vi själva utbildades, eftersom barnen är framtiden och det är vår uppgift att utbilda dem för framtiden. Jag tänker att det är precis det som också är vårt uppdrag för framtidens ridskola!

beprövad

 

Inom kort ska jag skriva ett inlägg om kombinationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – det som i skolvärlden kallas evidensbaserat arbete. Ett område jag också tänker att vi på ridskolan bör uppdatera oss inom.

Till dess; ta gärna en funderare på vilken beprövad erfarenhet du har omkring dig och vilken du (kanske omedvetet) för vidare till andra!