Hypotes!

En av mina förstudier till höstens magisteruppsats är en kvantitativ undersökning av sambandet mellan små barn på ridskola och den undervisande ridskolepersonalens pedagogiska utbildning. Till detta har jag ställt en hypotes som säger att ”små barn på ridskolan undervisas av ridskolans lägst pedagogiskt utbildade personal”.

Observera att jag inte på något vis lägger någon värdering i hypotesen. Värderingar får man tidigt lära sig att skala bort inom vetenskapen (eller åtminstone att inse hur de kan påverka – och på det viset inte låta dem göra det). Denna hypotes bygger endast på en genuin frågeställning jag haft i princip hela livet. När jag själv började som ny ridlärare var det de yngsta eleverna som var min uppgift. Medan de mer erfarna ridlärarna hade hand om de äldre eleverna.

Tror vi att hypotesen stämmer då? Det vet vi förstås inte efter endast denna lilla studie (femtio slumpmässigt utvalda ridklubbar från SvRF’s lista av 878 anslutna ridklubbar). Men kanske får vi en hint. En liknande studie i större format är under planering!

På schemat denna vecka står att beskriva genomförandet av min lilla studie, och att påbörja analys. På fredag är det en heldag på Linköpings Universitet för föreläsningar och diskussioner med kurskamraterna i metodkursen. Det ser jag mycket fram emot!

melker2.jpg

OBS: Personerna på bilden har inget med hypotesen att göra, ryttaren är min son Melker och medhjälparen en av våra duktiga ungdomar på ridskolan!