Pedagogisk ridskoleverksamhet

… med inriktning barn på ridskola.

Nu är allt förberett och klart inför morgondagens fortbildningsdag! Södermanlands och Västmanlands Ridsportförbund har gett mig en heldag (tack!!) och då det blev dubbelt så många anmälda som förväntat (36 ridlärare!) behövde lokalen bytas från Ridsportens Hus som var tanken, till Westerqvarn istället.

Det blir en fortbildningsdag mycket olik andra, det kan jag nog nästan lova!

Dagen fyller två parallella syften; Dels förstås en hel del nya tankesätt/ny kunskap om kunskap/ny inspiration. Och dels ska dagen också inramas av ridskolepedagogiks huvudkoncept ”svåra saker på lättillgängligt vis”.

Arbetsmaterial och arbetssätt är därför i mångt och mycket desamma som jag använder till barnen på ridskolan, om än just för dagen på en annan kunskapsnivå/dimension. Detta för att visa på de oändliga möjligheter man har att fylla samma material och arbetsgång med olika kunskapsnivå, beroende av mottagare!

Vi ses imorgon!

fortbildningsdag