För alla – hela livet!

Det är lätt att tro när jag kommer med alla mina färgglada konor och leksakshästar att det bara handlar om lek och stoj. Det gör det inte! Varje liten sak har en tydlig koppling till utbildningsvetenskapen. Det finns en högst genomtänkt strategi bakom alla mina tips och metoder. Det handlar om att hänga med i svängarna för hur utbildning ser ut i samhället idag. Det handlar om att ta ridskolan till framtiden! Med ämneskunskapen i behåll men med moderna undervisningsmetoder.

20.ridskolepedagogik

För det handlar inte om att vi ska ändra på kunskapen – åter igen är det viktigt att poängtera. Men det handlar om att uppdatera metoderna för kunskapsöverföringen. För längesedan, när ridning var militäriskt och syftet med kunskapsöverföringen enbart var ”utlärandet” kunde läraren lära ut på det vis läraren själv ville och oavsett vilket sätt så hade läraren gjort rätt. Det var upp till varje elev att försöka ta in. Nuförtiden har man en helt annan syn på kunskapsöverföring i samhället. En syn där mottagaren är den som avgör om kunskapsöverföring skett. Syftet med kunskapsöverföringen är ”inlärandet”. Först när eleven har lärt in har läraren lärt ut. Inte dessförinnan. Lärarens roll nu innebär därför ett mycket större ansvar och det ställer mycket större krav på just kunskaper om den pedagogiska processen.

Vi vill att ridning ska vara till för alla, hela livet! Och vi vill att den fantastiska ridskoleverksamheten vi har ska leva, frodas och växa! Vi vill att människor ska välja ridskolan! Vi som arbetar på ridskolan vet aldrig vilka elever vi kommer att möta, därför måste vi vara förberedda på en hel mängd olika vis inför en hel mängd olika möten. Vi behöver inte bara ett verktyg för kunskapsöverföring, utan vi behöver en hel verktygslåda. Och vi behöver öva upp vår förmåga att snabbt välja rätt verktyg i varje situation. För vi vill kunna möta alla!

Vi som arbetar på ridskolan idag behöver kunskap om perspektivtagande, barnperspektiv, barns perspektiv. Vi behöver veta vad elevens utvecklingszon innebär, vad som sker där – och hur vi kan påverka! Vi behöver vända på en del gamla resonemang om hur det ska vara och hur det ska se ut, därför att det är vi som skapar den ridskola vi vill ska bli framtidens ridskola. En del saker från förr tar vi med oss, givetvis! Hästens trygga ramar och säkerheten – det är superviktigt förstås. Men vi måste våga vända och vrida på många av de gamla undervisningsmetoderna och aktivt fatta beslut om det ska se ut som det alltid har gjort eller om vi behöver tänka nytt. Och vi måste ha utbildningsvetenskapen med oss!

Lyckas vi med det, då har vi tagit ett rejält kliv framåt på ridskolan mot framtiden. Då blir ridskolan den plats dit alla vill. Där finns upplevelser och utbildning som klarar att möta den moderna människan där hon är idag!

I måndags hade jag glädjen att få prata om just detta med Hippologprogrammet år 3 på Ridskolan Strömsholm. Till hösten och fortsättningsvis framöver kommer jag att kika in då och då både på Hippologen och SRL för att fortsätta detta arbete. Arbetet för ridskolan, för alla – hela livet!