Trappträning i feedbacktrappan!

 

feedbacktrappan2

Feedbacktrappan figurerar i diverse olika sammanhang. Bilden ovan är min egen tolkning av den allmänt välkända feedbacktrappan. Många använder feedbacktrappan på sin arbetsplats, i utbildningar och fortbildningar av olika slag. Själv mötte jag den första gången i någon av programkurserna på universitetet, jag minns tyvärr inte vilken. Men den etsade sig fast mycket effektivt.

Jag har länge tänkt att skriva om den här, eftersom ridning,  ridundervisning och all form av kundkontakt i ridskolemiljö ju i allra högsta grad handlar om just feedback. Men det har alltid fallit på att jag inte har kunnat hitta källan. Märkligt, har jag tyckt, eftersom den är så vida känd. Jag konsulterade till sist min mentor och förebild Mimmi som arbetat med ledarutbildning/utveckling i många många år. Hon hade inte heller hittat något namn på någon skapare till trappan! Vi får helt enkelt undersöka den saken vidare!

Feedbacktrappan handlar i korta drag om hur människor reagerar på just feedback. Beroende av var människan som får feedbacken står i denna trappa hanterar hon den feedback hon får på olika vis. Modellen är till för att visa hur öppen och mottaglig människan är för feedback. Till viss del handlar det om personlig mognad, men det finns också annat som påverkar.

Det första steget kallas FÖRKASTA. Där tar man inte till sig alls. Det andra steget kallas FÖRSVARA. Där hör man vad som sägs men man slår det ifrån sig. Det tredje steget kallas FÖRKLARA. Där har man en förklaring som svar/motargument. Det fjärde steget kallas FÖRSTÅ. Där tar man till sig den feedback man får, och bekräftar att man uppfattat och förstått.

Det femte steget är enligt Mimmi tillagt ganska nyligen och då jag lärde mig denna trappa stod det bara FÖRÄNDRA på det sista steget. På min bild ovan är det ordet dock överstruket och ersatt med tre möjliga val. Mimmi berättade för mig att eftersom det sista steget handlar om att man bearbetar feedbacken och gör ett medvetet val av hur man ska förhålla sig till den, är det ju alltså inte helt självklart att FÖRÄNDRA är det val man gör. Men någon form av bearbetning innebär detta högsta trappsteg och nuförtiden brukar det stå; FÖRÄNDRA, FÖRSTÄRKA, FÖRBLI.

Om du liksom jag är en av dem som sysslar med att GE feedback, vid exempelvis ridlektioner, funderar du nog nu på var dina olika elever kan tänkas befinna sig i denna trappa. Det är givetvis flera olika faktorer som påverkar och sättet på vilket du ger din feedback är bara en av dem. Det finns också mycket som du inte alls kan påverka eftersom tiden du möter din elev bara är en väldigt liten tid i jämförelse med alla de händelser din elev möter i andra sammanhang. Med det vill jag säga att om din elev inte tar emot feedback på det vis du tänkt eller önskat är det inte alls säkert att det beror på dig som ridlärare, men du kan alltid fundera över om du skulle kunna göra på ett annat vis nästa gång! Ska du förändra, förstärka eller förbli?

Om du liksom jag arbetar med människor i en verksamhet där dessa betalar för att utföra något, händer det säkert ganska ofta att du FÅR feedback av olika slag. Och det är nu det blir riktigt intressant, för var befinner du dig då i denna trappa? Det är självutveckling i allra högsta grad att fundera kring det. Och att öva sig att hålla den tanken kvar in i den faktiska situationen nästa gång det sker. Särskilt svårt är det förstås då feedbacken är av negativt slag – men bara det att ha denna trappa i åtanke kanske kan göra att du kliver upp ett steg eller två på direkten! Jag vill avsluta med att säga ungefär samma sak som ovan; Det finns också mycket som du inte alls kan påverka eftersom tiden du möter din kund bara är en väldigt liten tid i jämförelse med alla de händelser din kund möter i andra sammanhang – humör och känslor kan ha påverkats negativt i andra forum och du kanske blev den som råkade ut för resultatet. Om du inte får feedback på det vis du tänkt eller önskat är det alltså inte alls säkert att det beror på dig, men du kan alltid fundera över om du skulle kunna göra på ett annat vis nästa gång! Ska du förändra, förstärka eller förbli?

Att alltid vara serviceminded är av yttersta vikt i ett yrke som ridläraryrket. Även i de svårare situationerna – så som feedbacksituationer faktiskt kan vara. Min erfarenhet är att det lönar sig verkligen att ha koll på feedbacktrappan!

Veckans tanke att ha med sig ut i verksamheter och verkligheter är alltså feedbacktrappan. Lycka till!

ridlärare