Ridlägerliv – planering, genomförande & dokumentation!

Av alla delar i detta otroligt varierande jobb som ridlärare, är ridlägerlivet garanterat det allra bästa – tycker jag! Ridläger betyder en hel vecka med samma grupp. En dröm för den som tycker om att planera, reflektera och strukturera! 🙂

Förutom den otroligt fascinerande gruppdynamiken – som vi ska titta närmare på en annan gång – handlar det om den fantastiska möjligheten att rama in en ridlägervecka!

Att rama in en verksamhet är det som gör verksamheten bra, det är jag vid det här laget helt säker på. Med inramning menar jag då allra främst den för mig gyllene retoriska tumregeln ; ”Säg vad du ska säga, säg det, sammanfatta vad du just har sagt”. Detta tillämpat på en ridlägervecka blir ett fantastiskt koncept som också kan sammanfattas; planering, genomförande och dokumentation. Tre oerhört viktiga delar som ingen av dem bör lämnas åt slumpen. De bör dessutom få lika delar utrymme i verksamheten. Här kommer mina bästa tips:

En bra planering är så viktig! Det är ramens första sida. Den förbereder, skapar strukturer, förtydligar tankar och mål. Planera för dig själv, men planera alltid som om du planerar åt någon annan att verkställa. Planeringen bör dessutom vara tydlig för den som ska ”utsättas” för den. Just detta sista kan ibland glömmas bort har jag märkt. Beroende av vem som är mottagaren måste planeringen presenteras på olika vis. Våga tänka till! Använd fantasi, färg och bilder. Det ger så mycket. För en del ger det ännu mer än mycket. Ännu mer än du anar. För en del elever är en god och tydlig planering väl presenterad det som faktiskt gör att de alls vågar komma. Eftersom du (oftast) inte på förhand vet vilka dessa elever är så gör du planen för alla! Repetera sedan planeringen ofta. För dig själv och för de andra.

Genomförandet ska följa planen. Det är väldigt viktigt. Det är sida två i ramen. Gör det du sagt att du ska göra, säg det du sagt att du ska säga. Det ger trygghet och det gör dig seriös och trovärdig. Ibland händer saker som gör att du inte har möjlighet att följa planen. Det ingår på ett vis också i planen. Om det skulle inträffa – berätta alltid varför du valt att ändra. Även om det för dig är självklart och även om du tror att dina elever har uppfattat varför. Säg det ändå. Sätt ord på det självklara. Alltid! Gå sedan tillbaka till planeringen så snart du kan igen. Och berätta när du gör det!

Dokumentationen är den tredje och sista sidan av ramen. Det är då du sammanfattar, knyter ihop. Glöm inte bort den delen! Och glöm inte bort att delge de som har deltagit! Ta bilder och visa. Skriv om det. Prata om det. Återkoppla till det. Dokumentationen är också grunden till din kommande planering. Och för din marknadsföring om du så vill. De bilder du tog vid genomförandet av det du sagt att du skulle genomföra, kan användas till kommande planering för att visa upp vad du planerar ska genomföras. Om det finns bilder på precis det, då är cirkeln sluten – i det här fallet triangeln allt hänger ihop! 

pärm

Ett uppslag ur min välfyllda halvdagsridlägerpärm på bild ovan! Här finns scheman på olika vis; veckoschema, dagsschema med ritade klockor (alla barn kan inte klockan, men några kanske kan jämföra visarna med stallklockan?). Bilder, färgglatt, arbetsmateriel, banskisser, arbetsbeskrivningar. Med mera. Vi andas och lever denna pärm på sommaren!