Pedagogiken i praktiken!

tips3

Här är en lista på de saker jag alltid försöker att tänka på när jag planerar ridlektioner och annan verksamhet på ridskolan. Många av punkterna har jag skrivit en hel del om här på bloggen tidigare, detta är en liten sammanfattning.

Den sista punkten är minst lika viktig som de övriga – perspektivtagandet; Hur skulle du som liten ridskoleelev uppfattat och tagit till dig det du nu idag planerar för dina små elever? Att aldrig glömma det lilla ridskolebarnet i dig som inte kunde, ville lära allt, men kanske också var lite ängslig. Sådan var jag och det bär jag alltid med mig.

Ridsporten ska vara till för alla och för att det ska vara möjligt behövs stor kunskap, dels  givetvis inom området häst- och ridkunskap men också verkligen inom området pedagogik. Att vara ridlärare innebär inte bara att själv kunna häst och ridning – du måste också kunna förmedla det pedagogiskt till ett stort antal människor varav ingen är den andra lik – men alla med samma önskan (och rättighet) att få en bra och lärorik upplevelse.

Det brinner jag för!