En period av kunskapsinhämtning.

Material och presentation inför fredagens ridskolechefsträff står redo och klar! Jag ska prata om utbildningsvetenskap, pedagogisk grundsyn, några teoretiska tankemodeller  att tillämpa på ridskoleverksamhet och slutligen en del om den mer handgripliga pedagogiken i ridlärarpraktiken så som vi gör den hos oss – konceptet som kom att bli Ridskolepedagogik.

Jag har funderat mycket på hur jag ska lägga upp det – för att möta det mina kollegor tänker att de ska få höra – och min vana trogen har jag förstås provat mig fram i praktiken med hjälp av de teoretiska ramarna. Nu är jag klar över upplägget. Förhoppningsvis kan jag inspirera någon till några nya tankar!

förberedelser
”Ingen dröm är för stor”

I övrigt är det fortsatt ganska fullt upp just nu! Jag har påbörjat en ny kurs inom masterprogrammet som heter ”Mobbning och sociala processer”. Kursen är helt ny, det är alltså första gången den går någonsin. Vi är bara fem stycken deltagare och det ger verkligen stort utrymme för diskussioner och frågor. Det blir väldigt ”nära” på ett vis som de kurser med många deltagare har svårt att vara. Kursansvarig är dessutom oerhört – utöver det vanliga – kunnig och engagerad inom sitt område. Det har blivit en bra start! Som alltid tänker jag på hur jag skulle kunna ta även detta kunskapsområde till ridskolan och tillföra någonting där. Det kommer jag givetvis att göra på något vis! Kanske kan jag koppla det på ett klokt vis till Trygg i Stallet, tänker jag.

Jag har även i egenskap av ridskolechef varit på Solvalla och den första delen av två i kursen BAM (Bättre Arbetsmiljö). HNS genom mycket kompetenta Sara Westholm levererar alltid bra och nyttig information som är direkt applicerbar på verkligheten. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är ett område under ständig utveckling, liksom utbildningsvetenskapen. Det gäller att hänga med!

Som ni ser är jag i en period av intensivt inhämtande av ny kunskap just nu. Men jag är snart tillbaka igen med fler ”vanliga” inlägg med tips och tankar!