Vad får hästar äta?

Något jag ofta försöker att tänka till kring och att utveckla, är teorimaterialet för de allra yngsta ridskoleeleverna. Min grundtanke är att små barn är mycket intresserade av att lära, och att man kan presentera ganska svåra saker även för mycket små barn om man bara gör det på för dem lämpliga vis! Det är ju där någonstans som ämnet pedagogik (läran om utbildning) glider över på ämnet didaktik (läran om metoder för undervisning) – som också ligger mig mycket varmt om hjärtat!

Här har jag gjort ett teorimaterial om foder på små barns vis. Jag kallar det ”Vad får hästar äta?”. Den allra första foderläran tänker jag handlar om att faktiskt veta vad hästar äter och inte äter, en sorts avgränsning från vad barnen själva äter. Notera att på det papper barnen får finns i varje ruta en rad med små gubbar med olika miner.

foder1

Jag har till övningen också förberett varje sak i verklig form (konkretisering!) och jag har också förberett större varianter av dessa gubbar.

foder

Sedan går vi tillsammans igenom sak för sak på pappret. Barnen har varsitt papper framför sig och berättar för mig vad de ser. Jag tar då upp samma sak i verklig form. Vi pratar om vad det är och om hästar får äta det. Sedan lägger vi den verkliga saken bredvid rätt gubbe och barnen ringar in rätt gubbe på sitt eget papper.

foder2

  • Den röda gubben betyder: Detta får hästar inte äta!
  • Den gula gubben betyder: Detta får vissa hästar äta och andra inte. Här kommer vi in på känsliga magar, kolik och fång. På lagom nivå.
  • Den gröna gubben: Detta får hästar äta!

Vi tittar sedan på de verkliga sakerna och hos vilken gubbe de ligger. Ofta har barnen något mer att säga eller kanske fråga, och då pratar vi om det. Barnen får efter övningen ta med sig sitt papper hem!

Vad får hästar äta– prova gärna denna övning på din ridskola!