Ridlärarrollen förr, nu och mot framtiden!

Det är riktigt inspirerande för oss alla pedagogikintresserade inom ridsporten att det nu finns en helt färsk doktorsavhandling om ridlärarens roll från förr till nu och mot framtiden. Denna är skriven av Gabriella Thorell som arbetar som pedagogiklärare på Ridskolan Strömsholm och den blev godkänd i fredags! Avhandlingen heter ”Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid”. Mitt tips är givetvis; Läs den! Jag gjorde det så snart den fanns ute och jag tycker att den är mycket välskriven och intressant. Dessutom gör det mig både glad och entusiastisk över att den bidrar till ett starkt fokus på pedagogiken i ridundervisningen – mitt allra största intresse!

Just med anledning av detta blev jag i förra veckan kontaktad av en lokaltidning  –Sörmlandsbygden – som ville skriva om ämnet ur vårt perspektiv. Jätteroligt! Idag kom tidningen och reportaget blev riktigt bra.

Kortfattat handlar det alltså om hur ridlärarrollen förändrats och fortsätter att förändras över tid. Gabriella Thorell skriver i sina slutsatser att:

”Ridlärarrollen är således i ett skede av förändring. Med perspektiv på framtid kan ridlärare stärka sin profession och utveckla ridskolan till ett vidare kunskaps- och resurscentrum genom att medvetandegöra tre faktorer; den rådande stallbackskulturen, hur lärande sker i verksamheten och vilket behov som finns av kompetensutveckling”.

(Thorell, 2017).

Jag tror att vi just nu står inför något stort och viktigt! Jag tror att pedagogik är nyckelordet och jag tror att vi är på rätt väg här. Mot framtiden på ridskolan!

ridroll