”If you can’t explain it simple…”

Det sägs att Einstein en gång sade något i stil med ”if you can’t explain it simple, you don’t understand it well enough”. Det citatet har kommit att bli min personliga definition av pedagogik. Jag brukar ofta tänka på det då jag planerar för och lägger upp mitt eget sätt att arbeta.

Vi som ska lära ut någonting behöver först förstå det själva på så många olika sätt som möjligt. Vi behöver då och då bryta ned vår egen helhetsbild till delar och faktiskt sätta både ord och bild på det för oss kanske självklara. När vi gör det, då ser vi tydligt vilka moment som ingår. Och när vi vet det, då kan vi förhoppningsvis också presentera de moment vi bedömer att varje individ är mogen att ta till sig.

I ett tidigare inlägg som handlade om att pendla mellan delar och helhet  skrev jag om hur man kan tänka när det gäller just detaljer i förhållande till helhetsbild.

För egen del tycker jag att det är ett mycket bra sätt att tänka.  Det utmanar min egen kunskapsbank att ständigt hålla mig uppdaterad om varje moment i undervisningen och det utvecklar mig som ridlärare att öva min förmåga att förklara samma moment på olika vis för olika elever i olika utbildningsnivå vid olika tillfällen.

Exempel: Här har jag delat upp momentet ”uppsittning” i elva olika delar med bild + text till varje del. Modeller på bilderna är min dotter Maja och ponnyn Amadeus.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11