Framtidens ledare finns på ridskolan idag!

Ridsporten är väldigt bra på att skapa ledare! Det har vi vetat länge och det finns det numera en doktorsavhandling som visar!

Det är fantastiskt att få vara en del av det kretslopp som så ofta finns på ridskolan; Små ridskolebarn som ser upp till och leds av äldre ungdomar – och som sedan själva växer upp till ungdomar som i sin tur blir ledare och förebilder för nya små ridskolebarn. Jag tänker att det är otroligt viktigt som ridlärare/ridskolechef och högsta ansvarig för detta kretslopp att då och då checka av så att riktningen hålls fortsatt rätt.

Det finns en del officiella utbildningar, så som den för oss i branschen välkända ULK (SvRF’s Ungdomsledarkurser) där många av oss nog börjat sin ”karriär”. Men för att få gå dessa måste man vara sexton (allra lägst femton) år fyllda. Många ridskolor håller också interna ledarskapsutbildningar på olika vis. Det ser jag som en jättebra början.

På vår ridskola har jag under kommande vårtermin lagt en ledarskapsutbildning för ålder ca 11-16 år. Fem träffar ska vi hinna med under våren, i form av en studiecirkel. Min tanke är att det ska fungera som en introduktion till ledarskap på ridskola och förhoppningsvis inspirera deltagarna till att senare gå de officiella utbildningarna. Den utbildning jag gör är också öppen för utomstående att delta i.

Jag har som egen inspiration till viss del använt mig av böckerna ”Ledarskap för unga i ridsporten” (som också är kursboken på ULK) och ”Vara. Ett projekt om självkänsla”. Jag tycker de är bra och användbara på flera vis, men jag har kastat om ordningsföljden och uppdaterat innehållet på en del håll så att det ligger mer i linje med vad den allra senaste forskningen om exempelvis barn- och barndom visar. Min egen akademiska utbildning (masterprogram i utbildningsvetenskap) bidrar till att göra innehållet på just denna kurs unikt och bidrar definitivt till att just denna utbildning innehållsmässigt hamnar i framkant bland ledarutbildningar för ungdomar på ridskola.

Min tanke med upplägget är att kursens deltagare skall börja med att utgå från sig själva – fundera över vilka egenskaper som gör en bra ledare, diskutera och öva självkänsla och självförtroende. Sedan kommer en ordentlig säkerhetsgenomgång samt kunskap om och förståelse för Ridsportens Ledstjärnor – det som så ofta sedan blir ledarens och förebildens allra viktigaste budskap att sprida. Att våga leda är inte alltid lätt och vi kommer att både prata om och att öva på det. Kunskap om (små) barn på ridskola kommer därefter, liksom de viktiga ämnena mobbning, utanförskap och sociala medier. Kursen kommer att avslutas med praktiska råd och förberedelser inför ledarskapet i verkligheten på ridskolan. Varje träff tar omkring 1.5 timmar och vi kommer att jobba med många olika metoder.

Jag tänker också att detta inte bara gynnar ledarskapet på ridskola, utan att det också är kunskaper ”mina” ungdomar får för livet. De kommer att ha nytta av dessa kunskaper i skolan och i arbetslivet, var än de må hamna!

Det är en ära att få möjlighet att vara en del av framtidens ridskola. Det är ett så viktigt uppdrag och det vill jag ta mig an på det bästa vis jag kan.

Välkommen att vara med du också!

ledar