RIDLEKTIONSMODELLEN

En modern ridlektionsmodell presenteras i ett kompendium på 55 A4-sidor.

Ridlektionsmodellen presenterar ridlektioner ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Det är det första skriftliga material i sitt slag som erbjuder en konkret ridlektionsmodell enligt det sociokulturella perspektivet på lärande.

Denna ridlektionsmodell bevarar de kunskapstraditioner vi önskar föra vidare på ridskolan, men uppgraderar ridlektionen som fysisk, pedagogisk och socialt tillgänglig lärmiljö till att matcha en modern syn på kunskapsbildning, lärande, utbildning och undervisning. 

Det är ingen quick fix – men genom att reflektera kring och att arbeta enligt denna modell blir din undervisning på ridskolan tydligt utbildningsvetenskapligt förankrad och du skapar möjligheter för dig själv, dina kollegor, dina elever – och dina ridskolehästar – att arbeta både kollektivt, individuellt och relationellt. Du får också ökade kunskaper om tillgänglighetsanpassning och vad det kan göra för att bygga den ridskola vi önskar oss.


Ur innehållet:

 • Ridlektioner – struktur med variation.
 • Ridlektioner som ridskolans “skyltfönster”.
 • Att vara utbildningsvetenskapligt förankrad.
 • Ridskolan som sociokulturell arena.
 • Att se elevernas potential.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, pedagogisk och socialt.
 • Relationell pedagogik – mötet med hästen, eleven och vårdnadshavaren.
 • Att arbeta i praktiken med kunskapens zoner.
 • Överblick, grovplanering, detaljplanering och genomförande.
 • Grundvägar och tillägg – en tanketvist i traditionell verksamhet.
 • Ridskolehästen som hjälplärare.
 • Yngre barn på ridlektion.
 • Individuell anpassning i grupp.
 • När det inte går som du tänkt dig.
 • Rädda elever.
 • 10 ridövningar enligt beskriven ridlektionsmodell. 

ProvläsKompendiet Ridlektionsmodellen finns nu till försäljning! Du kan få det som e-variant (bifogad fil) eller skickad med post i pappersformat.

199 kr/st

Beställning görs genom att du sänder ett mail till maria@bjorkviksponnyridskola.se, samt swishar summan till 123 460 47 24. Ange din mailadress som meddelande i swish.

I samband med detta ber jag också om din förståelse för att inte sprida ditt köpta kompendium vidare på ett sätt som gör att färre antal blir sålda. Jag har lagt ned mycket tid på att skriva detta och en förutsättning för att avsätta tid för fler kompendium av olika slag samt annat skriftligt material är att detta respekteras.


Du kommer också att ha möjlighet att boka föreläsningen med samma namn (närmare presentation kommer). Att ha läst kompendiet innan du lyssnar på föreläsningen är ett bra tips!

%d bloggare gillar detta: