Kompendiet Ridlektionsmodellen

kr 199.00 inkl. moms

En modern ridlektionsmodell presenteras i ett kompendium på 55 A4-sidor.

OBS: Detta är en beställning av den nedladdningsbara filen. Vid beställning, kolla skräpposten om du inte hittar mailet i inkorgen!

Ridlektionsmodellen presenterar ridlektioner ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Det är det första skriftliga material i sitt slag som erbjuder en konkret ridlektionsmodell enligt det sociokulturella perspektivet på lärande.

Denna ridlektionsmodell bevarar de kunskapstraditioner vi önskar föra vidare på ridskolan, men uppgraderar ridlektionen som fysisk, pedagogisk och socialt tillgänglig lärmiljö till att matcha en modern syn på kunskapsbildning, lärande, utbildning och undervisning.

Beskrivning

En modern ridlektionsmodell presenteras i ett kompendium på 55 A4-sidor.

OBS: Detta är en beställning av den nedladdningsbara filen. Vid beställning, kolla skräpposten om du inte hittar mailet i inkorgen!

Ridlektionsmodellen presenterar ridlektioner ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Det är det första skriftliga material i sitt slag som erbjuder en konkret ridlektionsmodell enligt det sociokulturella perspektivet på lärande.

Denna ridlektionsmodell bevarar de kunskapstraditioner vi önskar föra vidare på ridskolan, men uppgraderar ridlektionen som fysisk, pedagogisk och socialt tillgänglig lärmiljö till att matcha en modern syn på kunskapsbildning, lärande, utbildning och undervisning.

Det är ingen quick fix – men genom att reflektera kring och att arbeta enligt denna modell blir din undervisning på ridskolan tydligt utbildningsvetenskapligt förankrad och du skapar möjligheter för dig själv, dina kollegor, dina elever – och dina ridskolehästar – att arbeta både kollektivt, individuellt och relationellt. Du får också ökade kunskaper om tillgänglighetsanpassning och vad det kan göra för att bygga den ridskola vi önskar oss.


Ur innehållet:

 • Ridlektioner – struktur med variation.
 • Ridlektioner som ridskolans ”skyltfönster”.
 • Att vara utbildningsvetenskapligt förankrad.
 • Ridskolan som sociokulturell arena.
 • Att se elevernas potential.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, pedagogisk och socialt.
 • Relationell pedagogik – mötet med hästen, eleven och vårdnadshavaren.
 • Att arbeta i praktiken med kunskapens zoner.
 • Överblick, grovplanering, detaljplanering och genomförande.
 • Grundvägar och tillägg – en tanketvist i traditionell verksamhet.
 • Ridskolehästen som hjälplärare.
 • Yngre barn på ridlektion.
 • Individuell anpassning i grupp.
 • När det inte går som du tänkt dig.
 • Rädda elever.
 • 10 ridövningar enligt beskriven ridlektionsmodell.