WEBKURS: Yngre barn på ridskola 2

Kursen kommer under 2023

Denna kurs är en fortsättning på Yngre barn på ridskola 1. Här finns ett särskilt fokus på de två viktiga begreppen inkludering och delaktighet i det pedagogiska arbetet med yngre barn på ridskola.

Plats/forum: Google Classroom

Kursansvarig: Maria Falck, ridlärare SRL 1 samt fil. magister pedagogiskt arbete och VT23 färdig gymnasielärare i pedagogik och sociologi. Äger och driver Björkviks Ponnyridskola sedan 2006.

Anmälan görs till: ridskolepedagogik@gmail.com


Detta är kursen för dig som vill tillägna dig fördjupad kunskap om pedagogiskt arbete med de yngsta barnen i ridskolan, med ett särskilt fokus på inkludering och delaktighet. Kursen bygger både på relevant vetenskaplig litteratur och på det som sker i den pedagogiska praktiken på ridskolan.

Mer information kommer under 2023

Utgångspunkten för kursen är denna (min senaste) studie samt den litteratur som står på dess referenslista:

[länk kommer när studien är publicerad]

Kursen innehåller 10 delmoment.  Beräknad studietid (föreläsningar samt egen läsning av litteratur) är ca 2-3 h/moment. När i tid du väljer att tillägna dig kursen bestämmer du helt själv.

Det är också önskvärt att kursdeltagare själva provar och utvärderar kursens teoretiska innehåll i sin egen praktik för att kombinera beprövad erfarenhet med vetenskaplig grund – och skickar in kursens uppgifter.

Tillgång till detta klassrum får du genom en engångssumma av 600 kr. Om din ridskola köper kursen får samtliga ridlärare/av inköparen vald personal tillgång till kursen. Det innebär att du/ni investerar i en hel personalutbildning!

Kursen är upplagd som en universitetskurs på grundnivå – det är inte en universitetskurs, men både struktur och innehåll är liknande.

[studiehandledning kommer här]

I klassrummet finns allt material du behöver för denna omfattande kurs. Där har jag (Maria Falck) laddat upp föreläsningar, föreläsningsunderlag, vetenskapliga artiklar och frivilliga quiz/uppgifter. Jag besöker också klassrummet frekvent,  svarar på alla era frågor samt ger utförlig feedback på inlämnade kursuppgifter. Klassrummet ger dig även möjlighet att diskutera med andra ridlärarkollegor runt om i landet.

Efter avslutad kurs med uppfyllda villkor (se studiehandledningen) skickas ett kursintyg med innehållsbeskrivning per post.

Varmt välkommen in i klassrummet!