SMÅ BARN PÅ RIDSKOLA

Små barn på ridskola är en inspirationsföreläsning för ridlärare, ridledare och ungdomsledare som arbetar med rid- och teoriundervisning för små barn på ridskola. Med små barn menas här barn i förskoleålder, ca 2-6 år.
Tid: ca 2 h

Rid- och teoriundervisning för små barn ska absolut vara roligt och spännande. Det innebär dock inte samma sak som att allt alltid ska vara en lek.

Små barn är mycket kompetenta och har en stor längtan att lära ”på riktigt”. För att du ska kunna möta de yngsta eleverna på ridskolan på ett pedagogiskt, utvecklande och stimulerande vis behöver du inte bara ha kunskap om hästar och ridning – utan också om hur små barn uppfattar och tar till sig det du vill förmedla.

Konsten att möta de små barnen där de för stunden är, att lägga undervisningen på rätt nivå för att ta dem vidare och att kreativt använda pedagogiska hjälpmedel – det handlar denna inspirationsföreläsning om!

h2

 

Ur innehållet:

  • Pedagogisk grundsyn.
  • Att lära ut, att lära in – och skillnaden däremellan.
  • Proximal utvecklingszon – eller konsten att lägga undervisningen på rätt nivå.
  • Perspektivtagning; barnperspektiv och barns perspektiv.
  • Konkretisering; något man kan ta på är något som finns.
  • Visualisera mera!
  • Helhet och delar –  ett kunskapspussel.
  • Didaktikens huvudord; Vad, hur, varför och för vem?
  • Pedagogiken och didaktiken i ridlärarpraktiken – tips och tankesätt!

 

Med till föreläsningen följer också ett gäng pedagogiska föremål för inspiration samt förslag på konkreta övningar och undervisningsupplägg.

 

 


Ridskolepedagogik står för utbildning, utveckling och skriftligt material med inriktning pedagogik i ridskolemiljö. Syftet med Ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan. Denna inspirationsföreläsning är en viktig byggsten!
Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se