RIDLEKTIONSPLANERING

Ridlektionsplanering är en inspirationsföreläsning för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med ridlektionsplanering och ridundervisning för grupper på ridskola.
Tid: ca 2 h (Föreläsning kombinerat med gruppdiskussioner och övningar).

En riktigt bra ridlektion behöver planeras både klokt och väl.

Ett traditionellt lektions-PM räcker en bit på vägen, men adderas sedan ytterligare några dimensioner kan det bli något alldeles extra!

Att ha förmågan att på ett genomtänkt vis skapa, upprätthålla och avsluta ett undervisningstillfälle är något att sträva mot! En så kallad ”röd tråd” ger en märkbar skillnad mellan en bra och en mindre bra verksamhet. I detta arbete är det mycket klokt att lära sig någon form av struktur att känna sig bekväm med. I en befintlig struktur kan man sedan placera in olika innehåll beroende av vad som för tillfället är aktuellt.

Planering för ridlektioner behöver dels en teoretisk uppbyggnad, dels en praktisk rutin och sist men inte minst en väl avvägd balans mellan trygg vana och inspirerande variation. 

Konsten att planera ridlektioner som fungerar för ridgrupper på olika nivåer på ridskolan, att med hjälp av utbildningsvetenskapen hitta teoretiska strukturer och ramar samt därtill rutiner som ger resultat i praktiken – det handlar denna inspirationsföreläsning om!

 

 

Ur innehållet:

  • Det traditionella lektions-PM:et
  • Att hitta de strukturer som fungerar!
  • Retorik; “Säg vad du ska säga, säg det, sammanfatta vad du just har sagt”
  • Röd tråd; Planering, genomförande och dokumentation
  • Balansen mellan trygg vana och inspirerande variation
  • Det pedagogiska perspektivet – att sträva mot utveckling
  • Hästperspektivet – att göra hästarna delaktiga i arbetsbeskrivningen
  • Rutiner för ridlektionsplanering i praktiken
  • Några övningar att ta med hem!

 


Ridskolepedagogik står för utbildning, utveckling och skriftligt material med inriktning pedagogik i ridskolemiljö. Syftet med Ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan. Denna inspirationsföreläsning är en viktig byggsten!
Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se