PEDAGOGISK RIDSKOLA

Pedagogisk ridskola är en fortbildningsdag för ridlärare, ridledare och andra som arbetar med rid- och teoriundervisning på ridskola. I fokus står kopplingen mellan den teoretiska utbildningsvetenskapen och de praktiska yrkeskunskaperna – att hitta vägar till att omvandla personliga färdigheter till någonting som går att servera på olika vis till en stor variation av mottagare på ridskolan.
I pedagogisk ridskola ingår också delar ur inspirationsföreläsningarna små barn på ridskola och ridlektionsplanering, samt gruppövningar och diskussioner.
Tid: ca 5 h i lektionssal
Tillval: ca 3 h studiebesök på Björkviks Ponnyridskola vid ett annat tillfälle

Ridlärare är mycket kompetenta i sin egen häst- och ridkunskap. Ridlärare har lång  och gedigen erfarenhet av både hästhantering och ridning och de har en hög ämneskunskap. Denna kunskap är oerhört viktig och den vill vi bevara – och föra vidare!

I sin yrkesverksamhet på ridskolan är ridlärarens uppgift att lära ut sina personliga färdigheter – föra sin kunskap vidare – till en stor variation av elever; allt ifrån små barn till vuxna. Du lär ut först när mottagaren lär in. Ridskolan vill vara en plats för alla!

För att detta ska vara möjligt behövs verktyg för att kunna omvandla personliga färdigheter till någonting som kan serveras på olika vis till olika elever på ridskolan.

Utbildning är under utveckling i vårt samhälle. Kunskap är coolt och kunskapsöverföringens nycklar är en högst aktuell diskussion på många av samhällets arenor. Vi på ridskolan – en av landets största fritidsaktiviteter – behöver hålla oss uppdaterade. Framtidens ridskola är vårt ansvar!

Det du ska lära ut det ska du kunna så bra och så genuint att du kan servera det på olika sätt och med olika djup så att det passar olika deltagare vid olika tidpunkter. Om du har förmågan att snabbt analysera varje lärsituation och att servera kunskapen på det sätt som allra bäst lämpar sig beroende av personer och situationer – då har du lyckats!

Din praktiska erfarenhet har du med dig – utbildningsvetenskapen ger dig verktygen, och tillsammans blir det ridskolepedagogik!

Ur innehållet:

  • Varför behöver vi utbildningsvetenskap på ridskolan – vad är ridskolepedagogik?
  • Pedagogisk grundsyn – skuggan som alltid följer dig!
  • Att lära ut, att lära in – och skillnaderna däremellan.
  • Proximal utvecklingszon – eller konsten att lägga undervisningen på rätt nivå.
  • Konkretisering och visualisering.
  • Perspektiv och perspektivtagning.
  • Helhet och delar –  och hur de kan användas i ridundervisningen.
  • Didaktikens huvudord; Vad, hur, varför och för vem?
  • Pedagogiken och didaktiken i ridlärarpraktiken – tips och tankesätt!
  • Individuella övningar, gruppövningar och diskussioner kopplat till rubriker ovan.

Med till fortbildningsdagen följer ett gäng pedagogiska föremål för inspiration samt förslag på konkreta övningar och undervisningsupplägg.

Med från fortbildningsdagen följer ny inspiration, nya sätt att se på kunskap och förhoppningsvis också en härlig känsla av gemenskap kring vad vi tillsammans kan göra för framtidens ridskola!


Ridskolepedagogik står för utbildning, utveckling och skriftligt material med inriktning utbildningsvetenskap i ridskolemiljö. Syftet med Ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan. Denna fortbildningsdag är en en viktig byggsten – och en övergripande introduktion till hela konceptet!
Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se