UTBILDNINGAR OCH KURSER

Ridskolepedagogik står för utbildning, utveckling och skriftligt material med inriktning utbildningsvetenskap i ridskolemiljö. Syftet med Ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan.

Till detta är ett antal utbildningar och kurser utformade. I meny ovan kan du välja det som tilltalar dig! (Under konstruktion).


Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se