UTBILDNINGAR OCH KURSER

Ridskolepedagogik står för utbildning, utveckling och skriftligt material med inriktning pedagogik i ridskolemiljö. Syftet med Ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan.

Till detta är ett antal utbildningar och kurser utformade. I meny ovan kan du välja det som tilltalar dig! (Under konstruktion).

Exempel:

Introduktion till ridskolepedagogik är en inspirationsföreläsning för ridlärare, ridledare och ungdomsledare som arbetar med rid- och teoriundervisning på ridskola. Konceptet ridskolepedagogik och hur det kan lyfta verksamheten står i fokus.

Pedagogisk ridskoleverksamhet är en utökad version av introduktionen ovan. Denna fortbildningsdag behandlar utbildningsvetenskapen i kombination med ridlärarpraktiken i både föreläsnings- och gruppdiskussionsform.

Små barn på ridskola är en inspirationsföreläsning för ridlärare, ridledare och ungdomsledare som arbetar med rid- och teoriundervisning för små barn (2-6 år) på ridskola.

Ridlektionsplanering är en inspirationsföreläsning för ridlärare och ridledareinriktat mot planering av ridskolans undervisning.

Ledarskap på ridskola är ett kurspaket om fem träffar riktat till ungdomar 12-16 år (och över) som är intresserade av och vill lära mer om ledarskap på ridskola.

Börja på ridskola är en introduktionsföreläsning för den som vill eller just ska börja på ridskola. Ridskolans “tysta kunskap” tar ton och bilden över ridskolans klarnar!

 


Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se