UTBILDNINGAR OCH KURSER

Ridskolepedagogik står för utbildning, utveckling och skriftligt material med inriktning pedagogik i ridskolemiljö. Syftet med Ridskolepedagogik är att skapa klarhet kring utbildningsvetenskapliga teorier och begrepp samt visa på dess konkreta användbarhet i praktiken på ridskolan.

Till detta är ett antal utbildningar och kurser utformade. I meny ovan kan du välja det som tilltalar dig! (Under konstruktion).

 

Små barn på ridskola är en inspirationsföreläsning för ridlärare, ridledare och ungdomsledare som arbetar med rid- och teoriundervisning för små barn (2-6 år) på ridskola.

Ledarskap på ridskola är ett kurspaket om fem träffar riktat till ungdomar 12-16 år (och över) som är intresserade av och vill lära mer om ledarskap på ridskola.

 

Vill du veta mer?

Kontakta mig gärna på maria@bjorkviksponnyridskola.se