Tillgänglig ridskola – är en inspirationsdag (fysisk träff – men kan nu också göras online) för ridlärare, ridledare och andra som arbetar på ridskola. Det är en stor fördel om en grupp personal från ridskolan deltar tillsammans – för kollegial samsyn och för möjlighet att direkt på plats börja utveckla det egna tillgänglighetsarbetet. Kanske är detta den viktigaste dagen ni kan gå på?
Tid: ca 3-4 h teoretiskt. Föreläsning kombinerat med gruppdiskussioner och praktiska övningar, mindmaps och “case”. Kombinera den gärna med Ridlektionsmodellen i teori och praktik! 

Utbildningsdagen Tillgänglig Ridskola tar tillgänglighetsmodellen (enligt SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten) till ridskolan. Att skapa tillgängliga lärmiljöer fysiskt, pedagogiskt och socialt är ett arbete som syftar till att ta ett grepp om den pedagogiska helheten och att vända på synsättet – från ett kategoriskt till ett relationellt perspektiv.

Arbete med tillgängliga lärmiljöer gynnar alla – och det är också det som är meningen. Det kan dessutom bli alldeles extra bra för ridelever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Kanske kan det till och med göra så att elever (eller vårdnadshavare) som tidigare upplevt att ridskolan och ridlektioner i grupp inte har varit möjligt för dem – nu kan delta. Tillgängliga lärmiljöer skapar struktur och tydlighet och därigenom trygghet och förutsägbarhet i vår strävan att bygga en ridskola för alla.

Denna dag tar också upp begreppet extra anpassningar (individuell anpassning i grupp) – vilket enklast kan beskrivas som en “punktmarkering” av tillgängliga lärmiljöer. Hur kan vi tänka och arbeta med ridelever som behöver något extra av oss som ridlärare – och i och med detta bidra till att de fortsatt känner att de kan fungera i sin ridgrupp, utifrån sina egna förutsättningar och behov. Med kloka pedagogiska strategier är det kanske enklare än du tror?

Dagen belyser också begreppet särskilt stöd, hur det skulle kunna göras möjligt i vår traditionella ridskolemiljö.

 

Ur innehållet:

 • Tillgängliga lärmiljöer.
  • Fysisk lärmiljö.
  • Pedagogisk lärmiljö.
  • Social lärmiljö.
 • Tydliggörande pedagogik.
  • Konkretisering
  • Visualisering 
  • Mindmaps/gruppövning; Inventera tillgängligheten i din ridskolemiljö.
 • Relationell pedagogik.
 • Individuell anpassning i grupp.
  • “Case”/diskussioner; Att söka och finna lösningar.
  • Pedagogiska strategier.
 • Särskilt stöd.
  • Hur gör vi det möjligt?

 


Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på ridskolepedagogik@gmail.com
%d bloggare gillar detta: