TILLGÄNGLIGT LÄRANDE I RIDSKOLAN

Tillgängligt lärande i ridskolan – är en inspirationsdag (fysisk träff – men kan nu också göras online) för ridlärare, ridledare och andra som arbetar på ridskola. Det är en stor fördel om en grupp personal från ridskolan deltar tillsammans – för kollegial samsyn och för möjlighet att direkt på plats börja utveckla det egna arbetet för tillgängligt lärande. Kanske är detta den viktigaste dagen ni kan gå på?
Tid: ca 4 h teoretiskt. Föreläsning kombinerat med gruppdiskussioner och praktiska övningar, mindmaps och “case”. Kombinera den gärna med Ridlektionsmodellen i teori och praktik! 

Denna utbildning tar ’tillgänglighetstrianglarna’ och  tillgänglighetsmodellen (enligt SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten) till ridskolan. Att skapa tillgängliga lärmiljöer fysiskt, pedagogiskt och socialt är ett arbete som syftar till att ta ett grepp om den pedagogiska helheten. Det handlar också om att vända på synsättet – från ett kategoriskt till ett relationellt perspektiv – och att som pedagog ta stort ansvar för att skapa miljöer för lärande, möjliga för alla.

Arbete med tillgängliga lärmiljöer gynnar alla – och det är också det som är meningen. Det kan dessutom bli alldeles extra bra för ridelever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Kanske kan det till och med göra så att elever som tidigare upplevt att ridskolan och ridlektioner i grupp inte har varit möjligt för dem nu kan delta. 

Denna dag tar också upp begreppet extra anpassningar (individuell anpassning i grupp) – vilket enklast kan beskrivas som en “punktmarkering” för tillgängligt lärande. Hur kan vi tänka och arbeta med ridelever som behöver något extra av oss som ridlärare. Med kloka pedagogiska strategier är det kanske enklare än du tror?

Dagen belyser även begreppet särskilt stöd, och hur det skulle kunna göras möjligt i vår traditionella ridskolemiljö – på kortare eller längre sikt.

 

 

Ur innehållet:

 • Introduktion med koppling till både ridskoleverksamhet och forskning.
 • Kategoriskt vs relationellt perspektiv.
 • Relationell pedagogik.
 • Tillgängliga lärmiljöer.
  • Fysisk lärmiljö.
  • Pedagogisk lärmiljö.
  • Social lärmiljö.
 • Tydliggörande pedagogik.
  • Konkretisering/visualisering. 
  • De sju frågorna.
  • Mindmaps/gruppövning; Inventera tillgängligheten i din ridskolemiljö.
 • Extra anpassningar.
  • Exekutiva funktioner
  • Kravanpassa, kompensera, utveckla färdigheter
  • Pedagogiska strategier.
 • Särskilt stöd. 
  • Varaktigt eller tillfälligt? Hur lägger vi upp en individuell plan tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare?
 • “Case”/diskussioner; Att söka och finna lösningar.

 


Vill du veta mer?
Kontakta mig gärna på ridskolepedagogik@gmail.com
%d bloggare gillar detta: