Introduktion till ridskolepedagogik

kr 200.00 inkl. moms

En kort kurs som introduktion till området ridskolepedagogik.

Kunskap & lärande i ridskolan – ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv.

Föreläsning: 1 h + 20 min
+ tillhörande uppgifter (2 st).

Detta moment är en viktig byggsten för konceptet ridskolepedagogik och det är starkt rekommenderat att du som vill ’plugga vidare’ börjar med att tillägna dig denna del. Det fungerar även utmärkt som repetition för dig som redan kommit en bit på väg.

Kursen är utbildningsvetenskapligt inriktad och syftar till att visa fram de grundläggande teoretiska resonemang som konceptet ridskolepedagogik lutar sig mot.

Den förutsätter också att du som ridlärare är redo att ‘identifiera dig’ som pedagog.

I denna introduktion presenteras – och ställs mot varandra – de äldre synsätt på inlärning som varit rådande inom utbildning och de moderna synsätt på lärande vi som pedagoger idag har att förhålla oss till.

Begrepp som vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens är centrala, liksom pedagogisk grundsyn där människosyn, etiska dilemman i pedagogisk verksamhet, kunskapsformer och lärteorier diskuteras.

Här går vi också igenom ’kunskapens zoner’ och hur denna tankemodell skulle kunna komma ridskolans elever till stor nytta och glädje.

Exempel från ridskolan kompletterar och förtydligar, och du får också två uppgifter som syftar till att ta de teoretiska resonemangen till just din praktiska verksamhet; En checklista för pedagogiskt grundsyn att arbeta med i personalgruppen samt två arbetsblad för kunskapens zoner att arbeta med tillsammans med dina elever.

Kursen ges i inspelad form och du kan tillägna dig den när du vill under 100 dagar från det att anmälan sker. Viktigt att tänka på om ni köper kursen som ridskola/ridklubb och är flera som vill ta del av innehållet är att inte klicka “slutför kurs” innan alla berörda är färdiga med sina studier. Om det ändå skulle ske finns möjlighet att gå om kursen ytterligare en (1) gång inom ramen för samma anmälan/kostnad. 

Om du vill diskutera kursens innehåll med ridlärarkollegor runt om i landet vill jag varmt rekommendera det forum som tillhör kursen. Till detta forum har endast kursdeltagare i denna kurs tillträde.

Har du frågor inför eller under pågående kurs, tveka inte att höra av dig till ridskolepedagogik@gmail.com

Varmt välkommen!