RIDSKOLEPEDAGOGISK RÅDGIVNING

Detta är en rådgivningstjänst under utveckling. Tanken är att du ridskolepersonal/ridlärare/ridskolechef/ridskoleelev/vårdnadshavare till ridskoleelev skall ges möjlighet att ställa frågor kopplade till de (special)pedagogiska situationer som du önskar hjälp med. Du beskriver din fråga så specifikt som möjligt, men utan att plats eller individ framgår. Frågan och svaret kommer att delas allmänt och utgöra en del av den “frågelåda” som kommer att finnas här på denna sida och komma fler till användning. 

Jag svarar på alla frågor, och underkategorier till denna sida kommer att skapas till detta. Jag kan också komma med tips på litteratur/fördjupningsmaterial som kan vara aktuell för just din frågeställning.

Passa på att ställa just din fråga!

Exempel på frågeområden:

  • Yngre barn.
  • Tillgängliga lärmiljöer/individuell anpassning i grupp/särskilt stöd.
  • Fysisk, pedagogisk och social lärmiljö.
  • Tydliggörande pedagogik.
  • Ridlektionsplanering/utförande.
  • Ridelever med NPF (ADHD/autism).
  • Rädda ridelever.
  • Pedagogisk atmosfär/pedagogisk grundsyn.
  • Verksamhetsplanering/organisation ur ett pedagogiskt perspektiv.
  • Övrigt – frågan är helt fri!

Du är “avpersonifierad” när du ställer din fråga så tillvida att vare sig ditt namn eller din mailadress syns när formuläret skickas in. Ditt ip-nummer visas, men det är enbart en säkerhetsåtgärd och ingenting som kontrolleras om det inte föreligger anledning.


Fråga/ärende/situation:

%d bloggare gillar detta: