Detta är en rådgivningstjänst* under utveckling. Tanken är att du ridskolepersonal/ridlärare/ridskolechef ska ges möjlighet att ställa frågor kopplade till de (special)pedagogiska situationer i din verksamhet som du önskar hjälp med. Du beskriver din fråga så specifikt som möjligt, men utan att plats eller individ framgår. Frågan och svaret kommer att delas allmänt och utgöra en del av den “frågelåda” som kommer att finnas här på denna sida och komma fler till användning. 

Under hösten 2020 erbjuder jag en gratis testversion av denna tjänst. Målet är att fortsatt kunna hålla tjänsten igång utan kostnad, och jag funderar just nu på möjliga lösningar – och förstås; Om behovet finns?

Jag svarar på så många frågor som jag hinner med, och underkategorier till denna sida kommer att skapas till detta. Jag kan också komma med tips på litteratur/fördjupningsmaterial som kan vara aktuell för just din frågeställning.

Passa på att ställa just din fråga!

Exempel på frågeområden:

  • Yngre barn.
  • Tillgängliga lärmiljöer/individuell anpassning i grupp/särskilt stöd.
  • Fysisk, pedagogisk och social lärmiljö.
  • Tydliggörande pedagogik.
  • Ridlektionsplanering/utförande.
  • Ridelever med NPF (ADHD/autism).
  • Rädda ridelever.
  • Pedagogisk atmosfär/pedagogisk grundsyn.
  • Verksamhetsplanering/organisation ur ett pedagogiskt perspektiv.
  • Övrigt – frågan är helt fri!

Är du vårdnadshavare till ett barn på ridskola, eller själv ridskoleelev är du givetvis också välkommen att ställa din fråga!

Du är “avpersonifierad” när du ställer din fråga så tillvida att vare sig ditt namn eller din mailadress syns när formuläret skickas in. Ditt ip-nummer visas, men det är enbart en säkerhetsåtgärd och ingenting som kontrolleras om det inte föreligger anledning.


Fråga/ärende/situation:


* Icke att förväxla med den framtida handledningstjänst som kommer att introduceras 2021, där varje fråga/fall ges privat rådgivning/handledning i flera steg mot en pedagogisk kartläggning kring respektive ärende.


Är du intresserad av att denna tjänst skall fortsätta finnas även i framtiden – dela och sprid den gärna!